fbpx

Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, обявява конкурси за доценти по:

 

• Конкурс за доцент в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Софтуерно инженерство“ – един;

Дата на публикуване на конкурсите в „Държавен вестник”: 21.04.2017

Срок за подаване на документи: 21.06.2017

Документите се подават на хартиен и електронен носител в сградата на ВУМ във Варна, ул. Оборище 13А, стая 401, тел. 052/300 680.

За допълнителна информация: проф. д-р Станислав Иванов, заместник-ректор, имейл: stanislav.ivanov@vumk.eu

 

• Конкурс за доцент в професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (туризъм)“ – един;

 

Кандидат: ас. д-р Мая Иванова

Научно жури:
доц. д-р Тодор Радев – председател, Становище
доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, Становище
проф. д-р Веселин Благоев, Рецензия
доц. д-р Катя Янкова Илиева, Становище
проф. дгн Мария Стаматова Воденска, Становище
доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева, Становище
проф. д-р Мария Станкова, Рецензия
Дата на публикуване в сайта: 29 март 2017

 

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×