kaloian-kostadinov

Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & IBM

Email: koko_sp@vumk.eu

Калоян Костадинов е преподавател във ВУМ, завеждащ секция “Чуждоезиково Обучение”, магистър по английска филология. Допълнителни квалификации е получил в рамките на международни програми за обмен в Холандия и Унгария. Работил е като преподавател във водещи езикови училища в България. Има интереси в сферата на високите технологии и интерактивното обучение. Във ВУМК води интензивното обучение по английски език на студенти във различни специалности, преподава туристически и бизнес английски, работи по въвеждането и утвърждаването на модулната система на обучение по езици във ВУМ и подготвя приемни и зрелостни изпити.

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

IAB
IBCD
Modern Foreign Language, Culture and Society