Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и Софтуерни системи и технологии

Email: jessicajsankey@gmail.com

Дисциплини на преподаване:

Английски език