irina-petkova

Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM

Email: irina.petkova@vumk.eu

Академични степени:

Магистърска степен по „Технология на продуктите за обществено хранене”, ВИХВП, Пловдив
Преподавател по – Управление на човешките ресурси, Кариерно развитие, Ресторантьорство – международно управление, Управление на ресторанта, Управление и организиране на специални събития, Хотелски софтуер, Хотелска практика и др. Разработка и съставяне на модулни книги и документация.

Дисциплини на преподаване:

International Food and Beverage Management
Conferences, Exhibitions and Corporate Events
Human Recource Management
Hotel Software
Hotel Practice
Summer Internship
International Food and Beverage Management


Рзавитие на дидактични умения на съвременния професионалист в туризма, статия, Годишник ВУМ, 2014
Участие в следните презентации, конференции и семинари:
IP Gastronomic Heritage Tourism, април 2014, Вилнюс, Литва, презентация на тема: “ENTREPRENEURSHIP IN THE HOSPITALITY AND TOURISM INDUSTRY”
Национална конференция на тема “Кулинарията и гостоприемството – фактор за успешно развитие на туризма”, февруари 2014, Добрич, презентация на тема “Тенденции в ресторантьорството”.
Limerick Institute of Technology, януари 2004, Лимерик, Ирландия – презентация на тема “Събитиен мениджмънт”

Кампус Добрич

13 и 20 Февруари – от 15:30 до 16:30 ч.
13 и 27 Март – от 15:30 до 16:30 ч.

Кампус Варна

02 и 23 Февруари – от 16:00 до 17:00 ч.
16 и 23 Март – от 16:00 до 17:00 ч.