Преподавател в следните специалности: IHM, ITM и MSc IHTM

Email: irena.pencheva@vumk.eu

Академични степени:

Магистър Бизнес Администрация
Бакалавър Хотелски Мениджмънт

Изследователски интереси:

Туризъм
Хотелиерство
Управление на качеството в хотелиерството
Винен Туризъм
Специализирани видове туризъм в неразвити региони

Дисциплини на преподаване:

Hotel Operations Management
Managing Tourist Resources
Tour Operators and Travel Agents
Special Interest Tourism
Exploring Hospitality and Tourism Landscapes
Branding and Advertising in THE
Introduction to Hospitality and Tourism

Приемни дни кампус Варна

25 Февруари от 12:00 до 13:00 ч.
9 Март от 17:00 до 17:30 ч.
24 Март от 16:30 до 17:30 ч.
7 Април от 17:00 до 17:30 ч.
28 Април от 16:30 до 17:30 ч.

Приемни дни кампус Добрич

13 Февруари от 14:30 до 15:30 ч.
13 Март от 15:00 до 16:00 ч.
10 Април от 14:30 ч. до 15:30 ч.