Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии

Email: d.budinova@gmail.com

Дисциплини на преподаване:

Software Quality Engineering