Преподавател в следните специалности: IHM и IBM

Email: ina.stanoeva@vumk.eu

Членство в редколегии на научни списания

Рецензент в сп. “Vanguard Scientific Instruments in Management”, indexed in EBSCO
Рецензент в сп. “Arts and the market”, Emerald, indexed in Thompson Reuters

Членства

Член на Комисията по етика в Икономически университет – Варна /2011-2014/
Член на Общото събрание на Факултет „Управление” /2010-2014/
Редактор в „Университетски вестник” – издание на Икономически университет – Варна /2005-2007 г./

Отличия и награди:

1. Стратегия за развитие на малък семеен хотел – май 2007, І награда в прегледа на Студентската научна дейност /в съавторство/
2. Възможности за оцеляване на българските театри в условия на криза – май 2009, І награда в прегледа на Студентската научна дейност /магистри/
3. Финалист в конкурса „Мисия успех” 2014 на Уникредит Булбанк, Л’Ореал и сп. Космополитан

Дисциплини на преподаване:

Project Management
Marketing Communications
Marketing Research

Изследователски интереси:

Управление и маркетинг на изкуствата; Управление на модни и луксозни компании; Образователен мениджмънт