Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии

Email: alex_milev@yahoo.com

Дисциплини на преподаване:

Computer Networks
Computer Systems Internals