Фактът, че ВУМ насърчава развитието на своите преподаватели, че успява да ги задържи в дългосрочен план и че подкрепя професионалните им постижения, свидетелства за визионерския поглед и уникалността на Училището.

В дисциплините „Маркетинг“, „Организационно поведение“, „Културни различия“, „Хотелиерство и туризъм“ и редица други Вие ще се срещнете с известни и признати в цяла Европа преподаватели.

ВУМ се ръководи от доц. д-р Тодор Радев, известен като един от първите и все още малкото български предприемачи в сферата на висшето образование, със своя принос в модернизирането на българското висше образование и постоянния си стремеж да подпомага по всякакъв начин развитието на млади изследователи и предприемачи.

Директория за нашите преподаватели

 

Доц. д-р Тодор Радев (Ректор на Висше училище по мениджмънт)

Проф. Веселин Благоев (Зам. ректор, Висше училище по мениджмънт)

Проф. Михаил Минков (Преподавател в следните специалности: IBM, MBA, MSc IHTM)

Проф. Димитрина Каменова (Преподавател в следните специалности: ММ и МУХТ)

Проф. Станислав Иванов (Зам. ректор – Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA & MSc IHTM)

Доц. Александър Милев (Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии)

Доц. Светлана Бояджиева (Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии)

Доц. д-р Мая Иванова (Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & MSc IHTM)

Ст. ас. д-р. Ивелина Йовева (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, HCA)

Доц. д-р Силвена Денчева (Преподавател в следните специалности: IHM, ITM, IBM, MBA и MSc IHTM)

Ас. Диян Димов (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA, HCA)

Д-р Виолина Рачева (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM)

Доц. д-р Николай Райчев (Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии)

Д-р Нина Златева (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, HCA и MBA)

Ас. д-р Ина Станоева (Преподавател в следните специалности: IHM и IBM)

Калоян Костадинов (Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & IBM)

Милена Попова (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и SE)

Полина Миткова (Преподавател в следните специалности: IHM & IBM & ITM & SE)

Клайв Хорскрофт (Преподавател в следните специалности: IHM, ITM)

Aс. Ирина Петкова (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM)

Ас. Ирена Ербаканова (Преподавател в следните специалности: IHM, ITM и MSc IHTM)

Милена Костадинова (Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии)

Йорданка Будинова (Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии)

Православ Миленков (Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии)

Надежда Маленкина (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM)

Джесика Санки (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и Софтуерни системи и технологии)

Неда Димитрова (Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и SE)