Нашите Преподаватели

Фактът, че ВУМ насърчава развитието на своите преподаватели, че успява да ги задържи в дългосрочен план и че подкрепя професионалните им постижения, свидетелства за визионерския поглед и уникалността на Училището.В дисциплините „Маркетинг“, „Организационно поведение“, „Културни различия“, „Хотелиерство и туризъм“ и редица други Вие ще се срещнете с известни и признати в цяла Европа преподаватели.

ВУМ се ръководи от доц. д-р Тодор Радев, известен като един от първите и все още малкото български предприемачи в сферата на висшето образование, със своя принос в модернизирането на българското висше образование и постоянния си стремеж да подпомага по всякакъв начин развитието на млади изследователи и предприемачи.

Директория за нашите преподаватели

Преподавател Академична длъжност
Доц. д-р Тодор Радев Ректор на Висше училище по мениджмънт
Проф. д-р Веселин Благоев Зам. ректор, Висше училище по мениджмънт
Проф. д-р Станислав Иванов Зам. ректор - Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA & MSc IHTM
Проф. д-р Михаил Минков Преподавател в следните специалности: IBM, MBA, MSc IHTM
Проф. д-р Димитрина Каменова Преподавател в следните специалности: ММ и МУХТ
Доц. д-р инж. Александър Милев Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Доц. д-р Светлана Бояджиева Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Доц. д-р Мая Иванова Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & MSc IHTM
Ст. ас. д-р. Ивелина Йовева Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, HCA
Доц. д-р Силвена Денчева Преподавател в следните специалности: IHM, ITM, IBM, MBA и MSc IHTM
Доц. д-р Станимир Андонов Преподавател в следните специалности: Маркетинг
Ас. Диян Димов Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, MBA, HCA
Ас. д-р Виолина Рачева Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM
Доц. д-р Николай Райчев Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Д-р Нина Златева Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM, HCA и MBA
Ас. д-р Ина Станоева Преподавател в следните специалности: ММ и МУХТПреподавател в следните специалности: IHM и IBM
Калоян Костадинов Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & IBM
Милена Попова Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и SE
Полина Миткова Преподавател в следните специалности: IHM & IBM & ITM & SE
Клайв Хорскрофт Преподавател в следните специалности: IHM, ITM
Aс. Ирина Петкова Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM
Ас. Ирена Ербаканова Преподавател в следните специалности: IHM, ITM и MSc IHTM
Милена Костадинова Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Йорданка Будинова Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Православ Миленков Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии
Надежда Маленкина Преподавател в следните специалности: IHM, IBM и ITM
Джесика Санки Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и Софтуерни системи и технологии
Неда Димитрова Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и SE