vum-logo-header-BG

Наръчник на студента

Това ръководство има за цел да отговори на практически въпроси относно живота и ученето в България!

Независимо дали идвате тук за кратък курс на обучение или сте се включили в програма за придобиване на образователно-квалификационна степен, времето, прекарано във ВУМ, ще Ви осигури ценен образователен опит, който ще бъде от полза за вашето лично и професионално развитие. Вие се присъединявате към една модерна, успешна и широко призната за своето качество и постижения институция! Висше училище по мениджмънт се определя като най-доброто българско бизнес училище от редица престижни международни рейтинги. С идването си тук Вие ставате част от международна общност със студенти и персонал от над 40 различни страни. Ако последвате посочения по-долу линк, Вие ще откриете полезна и практична информация, която ще Ви подготви за Вашето идване в България, както и за живота в градовете Варна и Добрич. Можете да намерите различни съвети относно онова, което е нужно да направите преди пристигането си, и какво да очаквате, след като вече сте тук по отношение на посрещане на летището, включване в студентския живот, настаняване, отделите във ВУМ, които подпомагат обучението, живота и кариерното развитие на студентите, подкрепа по време на следването, възможности за развлекателни дейности и релаксация, здравеопазване и др.
Защото сме загрижени за Вас!

ECTS Информация

VUM uses the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which is a learner-centered system aiming to provide transparency of the degrees delivered at the different higher education institutions in Europe. To learn more, view the ECTS guide below: