vum-logo-header-BG
winner in the VUM programming contest

Студентът от ВУМ – Николай Анастасов (специалност Софтуерни системи и технологии) е на първо място.

ВУМ , заедно с група ИТ компании организират състезание по програмиране за студенти от цялата страна. Съревнованието ще включва три етапа. Всеки отбор преминал етап 2 от състезанието ще има право да участва на регионалното (за Югоизточна Европа), което е създадено от на една от най-авторитетните в ИТ сектора – световната „Асоциация по изчислителна техника“, базирана в САЩ
(ACM-ICPC). Успешно класиралите се отбори от тази част на Европа получават право на участие на международното първенство по програмиране (ACM – ICPC), което ще се проведе през месец май 2018 г.

Организатори на конкурсът са Висше училище по мениджмънт, Варна (School of Computer Science – д-р Николай Райчев) заедно с едни от най-големите у нас компании за разработване на софтуер (Мусала Софт, Сирма Груп, Флат Рок, Таксбек Груп, Ментор Мейт).

winner in the VUM programming contest

Първи етап от състезанието наречен „Индивидуален конкурс по програмиране“, се проведе на 26-ти ноември във ВУМ, Варна. Програмисти от ИТ компаниите оцениха работите на младежите, които включваха три групи задачи: разработка на цялостен софтуерен продукт базиран на SOA; Алгоритмични задачи; създаване на SQL заявки. Победителите от този етап, от общо близо 30 регистрирали се участника бяха обявени в събота 17-ти декември 2016 г.:
– 1-во място: Николай Анастасов от ВУМ с най-много изпълнени и завършени задания (PHP & Laravel);
– 2-ро място: Тодор Григоров от ТУ, Варна (C#);
– 3-то място: Станимир Николов от ТУ, Варна (C#).

it_contest16

Задължително условие е участващите бе да бъдат студенти във висши училища. Резултатът от индивидуалната надпревара дава шанс за продължаване на участието към Втори етап от конкурсите за програмиране на висшето училище, които ще се проведат през февруари, споделят още от организаторите.

By Admin