vum-logo-header-BG

Мениджмънт на креативни и културни индустрии

Защо да избера Мениджмънт на креативни и културни индустрии във ВУМ?

✔️ Мениджмънт на креативни и културни индустрии е стратегическа и иновативна програма, която съчетава маркетинговите знания и управленски умения с потенциала на творчеството в различните му предприемачески аспекти. Програмата има за цел да осигури профилиране и задълбочаване на управленската подготовка в областите на медиите, предприемачеството, изкуствата и комуникациите.

✔️ Програмата е насочена към завършилите бакалавърска степен с предприемачески начин на мислене в национален и международен план. Студентите придобиват необходимите знания, умения и компетенции, с които да се реализират на различни нива в творческите и културни индустрии, а също и да ги свързват успешно с различни бизнеси и предприемачество от други индустрии и области.

✔️ Програмата не само се фокусира върху управлението на изкуствата, но също така разглежда икономическите, социалните и културните проблеми, повдигнати от настоящата трансформация на творческите и културни индустрии.

location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение
София

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Български

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес
Октомври

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението
3 – 4 семестъра (в зависимост от професионалното направление и придобитата образователно-квалификационна степен на висше образование)

Условия за кандидатстване:

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.
Семестриална такса: 750 Евро

Документи:

✔️ Копие от диплома за висше образование с приложението

✔️ Копие от диплома за средно образование

✔️ 2 броя писма за препоръка

✔️ Автобиография

✔️ Мотивационно писмо

✔️ Копие на документ за самоличност

Учебна програма

Кариерно развитие

✔️ ВУМ подготвя своите магистри за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.