vum-logo-header-BG

Международни финанси и търговия

Защо да избера международни финанси и търговия във ВУМ?

✔️ Бакалавърската програма “Международни финанси и търговия” има за цел да изгражда висококвалифицирани професионалисти във финансовата сфера със стратегическо мислене,  визия и подход към света на съвременната пазарна икономика.

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи образователна програма по международни финанси и търговия в България. Обучението е изцяло на английски език.

✔️ Програмата дава задълбочено разбиране на основните методи за финансово управление, което е от основно значение за взимане на ефективни организационни решения. Наред с важните теоретични знания в областта на финансите, счетоводството, маркетинга, управлението и икономиката, студентите получават и професионална подготовка в сфери като управление на риска, финансови пазари, оценка на инвестиции и акционери, управление на лични и корпоративни финанси, международно счетоводство, международна търговия и др.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Важна информация

location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение
София

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Английски

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес
Октомври/ Февруари

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението
4 години (8 семестъра)

Изисквания за прием

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Кариерно развитие

✔️ Завършването на бакалавърската програма по международни финанси и търговия дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

✔️ Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация като финансов специалист, анализатор или мениджър в банки, финансови институции, счетоводни къщи, финансовите отдели на водещи български и чуждестранни компании.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.