vum-logo-header-BG

Съвместна образователна инициатива ХЕЛИКС – предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани-Средиземно море

С международна работна среща във Варна стартира изпълнението на съвместната образователна инициатива ХЕЛИКС – предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани – Средиземно море. Проектът се реализира по договор No. BMP1/1.3/2616/2017  в приоритетна ос „Предприемачество и иновации“ с подкрепата на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.  Периодът на изпълнение е две години – от 02.09.2017г. до 31.08.2017 г.

Инициативата е плод на съвместните усилия на четири университета и два бизнес-клъстера от България, Гърция, Албания и Македония. Нейната цел е подобри уменията за развитие на устойчив туристически бизнес и иновации ​​(особено в МСП) чрез създаване на професионални общности за учене и практика, създаване на интердисциплинарни образователни програми и курсове, насочени към изграждане на специфични за сектора умения за подобряване ресурсната ефективност на бизнеса и въвежданото на свързани с това технологични и управленски иновации.

Водещ партньор и координатор на инициативата е Висше училище по мениджмънт.

By Admin