vum-logo-header-BG

Маркетинг и мениджмънт

Маркетинг и мениджмънт

✔️ Записвайки се във ВУМ, Вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за успешна кариера в необятния свят на маркетинга и мениджмънта!

✔️ Бакалавърската програма по Маркетинг и Мениджмънт във Висше училище по мениджмънт (ВУМ) подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и формира знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния мениджър. Студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, счетоводство, финанси, маркетинг, статистика, управление на човешките ресурси, информационни технологии, бизнес комуникация и други.

✔️ Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. По този начин програмата спомага за развитие на способността Ви да мислите критично и да анализирате всички функционални области на бизнеса и изгражда умения за работа в екип, вземане на решения, планиране, комуникация, презентиране, организационна култура и креативно мислене.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение
Добрич

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Български

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес
Октомври

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението
3 години (6 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Кариерно развитие

Завършването на бакалавърската специалност Маркетинг и Мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности.  Завършилите курса на обучение намират успешна професионална реализация в малки или големи рекламни агенции, в маркетингови отдели на различни компании, организации и институции, както в България, така и в чужбина. Програмата „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУМ подготвя студентите за професионална реализация като маркетинг мениджъри, мениджъри продажби, анализатори на маркетингови проучвания и др.

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.