ЗАЩО РЕКЛАМА И БРАНД МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ВУМ?

Магистърската програма е разработена съвместно с първата по рода си мултидисциплинарна творческа академия - ARC Academy и покрива целия цикъл на създаване на един бранд и неговия живот. Учебният план и последователността на изучаваните дисциплини са разработени така, че да следват логичното развитие на бранда, като всяка следваща надгражда знанията и разбиранията на студента за процесите в маркетинга. Програмата започва с учебни предмети, свързани с анализ на потребителите и средата, следват лекции, свързани с иновации и разработване на продукт, създаване на бранд, стратегическо и творческо мислене, а на финала фокусът е върху стратегии за комуникация. Тази магистратура е създадена от практици с дългогодишен и интензивен опит в маркетинга и комуникациите в партньорство с доказали се преподаватели от Висше училище по мениджмънт. Целта на програмата е не само да се получат задълбочени знания в сферата на маркетинга, но и да се развият професионални и практически умения, които са особено важни за успешна професионална реализация.

Предимства:

Изучаване на целия процес на създаването на бранд - от установяването на потребителската нужда, през идеята за продукта, до лансиращата го комуникация.

Последователност и натрупване на знания, внимателно подбрани теми с подчертана практическа връзка между тях.

Професионални лектори, работещи в сферата на рекламата и маркетинга.

Развиване на умения чрез иновативен преподавателски подход – използване на обучителни техники, базирани на реални казуси и практически задачи.

Работа в екип, обмен на идеи, мнения и професионален опит.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Магистърската програма по Реклама и бранд мениджмънт е с преподаване на български език. Обучението се провежда в събота и неделя по предварително утвърден график.

Място на обучение

София

Език на преподаване

български

Начало на учебния процес

ноември

Продължителност на обучението

2 - 3 семестъра (в зависимост от професионалното  направление и придобитата образователно-квалификационна степен на висше образование)

Стипендии, такси и студентски заеми
Семестриалната такса е 1200 €.
За завършилите в професионално направление, различно от икономика, има допълнителен трети семестър с такса 600 €.
Обработка на кандидатстудентски документи и издаване на студентска книжка: 50 €.
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите, решили да продължат своето образование в предлаганите от нас магистърски програми. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от бакалавърската степен на образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Потребителско поведение
Маркетингови и рекламни изследвания
Продуктови иновации
Изграждане на бранд
Позициониране на бранд
Развитие на бранд
Маркетингова стратегия
Комуникационни стратегии
Рекламна кампания
Дигитален маркетинг и социални медии

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

ВУМ подготвя своите магистри за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Вижте какво споделят някои от професионалистите, обучавали се в тази учебна програма