Повече от 20 години, ВУМ доказва, че е едно от най-стабилните и стари частни училища по мениджмънт в областта на туризма в България, с международно признати програми. Благодарение на своята добра практика и опит, ВУМ успя да развие дългогодишни връзки и контакти с университети в Европа, както и с международно признати представители на туристическата индустрия в страната и чужбина.

Кандидатствай за стипендия

Този курс е предназначен за повишаване на знанията и уменията в управлението на туристически/хотелски обекти и събития. Нашият интензивен и всеобхватен подход на обучение ви подготвя за широка гама кариерна реализация в сферата на хотелиерството, транспорта и туризма. Магистърската степен по “Международен туризъм” (IHTM) е изцяло съобразена и напълно синхронизирана с учебната програма на класния университет Кардиф Метрополитен, отговаряйки на неговите високи стандарти за оценка.

Магистърската степен на ВУМ по “Международен туризъм” (IHTM) се нарежда на 20 място в международната класация на Eduniversal за най-добри магистърски степени по хотелски мениджмънт в света!


Възможности за професионална реализация

Завършилите програмата студенти се реализират като мениджъри, лидери и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма в различни точки на света. След успешното завършване на магистърската степен, нашите студенти продължават своето професионално и кариерно развитие в официални туристически организации, транспортни компании и агенции, хотели, туристически агенции, правителствени структури и организации свързани с туристически мениджмънт на страна/регион. ВУМ поддържа отлични взаимоотношения с работодатели от туристическата индустрия в страната и чужбина (Великобритания, Испания, Малта, Южна Африка, САЩ и др.).


Двойна диплома

Българска диплома за степен „Магистър по международен туризъм“, издадена от Висше училище по мениджмънт и британска диплома степен MSc в „Management of the International Hospitality and Tourism“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.


Място и форма на обучение

В корпусите на “Висше училище по мениджмънт” в град Варна или София. Формата на обучение е редовна, подходяща за работещи.


Начало на програмата и език на обучение:

Начало: Магистратурата по “Международен туризъм” (IHTM) стартира в началото на месец октомври през всяка академична година
Език на обучение: Английски език


Продължителност на обучението:

За дипломиране с английска диплома: 3 семестъра в рамките на 1 календарна година
За дипломиране с българска диплома: 4 семестъра в рамките на 1 календарна година и 4 месеца.


Модули на обучение

  1. Managing People and Marketing across Cultures Tourism
  2. Hospitality and Events Industries in Context
  3. Industry Project Management
  4. Field trip*
  5. Exploring Hospitality and Tourism Landscapes
  6. Research Methods
  7. Dissertation – индивидуално мениджмънт проучване, развиващо способността на студентите да мислят и оценяват критично всяка проблемна ситуация и казус.

*Модулът Field trip изисква допълнителни разходи извън семестриалната такса. Продължителността, мястото и точната сума ще бъдат допълнително уточнени.

УЧЕБНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Учебен план:

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА


Преподаватели

Преподавателският екип е съставен, както от одобрени лектори на ВУМ от британския академичен партньор Cardiff Metropolitan (Cardiff Met), така и от гост-лектори от Великобритания. Съдържанието на всички изпити преминава през предварителното одобрение от комисията по качество на Cardiff Met. Студентите на ВУМ получават своите регистрации за достъп до безплатните учебни материали в началото на всяка учебна година. Електронният им достъп ги свързва със световни електронни бази данни, съдържащи необходимите учебници, помагала и изследвания за подготовка през годината. Всички учебни методи и ресурси са изцяло заимствани от академичния партньор на ВУМ – Cardiff Mett.

Висшето училище е изключително активно и в изследванията си в областта на туризма и социалните науки. Издател е на международно следеният и четен European Journal of Tourism Research. Списанието предоставя платформа за обсъждане на теоретичните и емпирични проблеми в областта на туризма и туристическия сектор. Списанието е включенo в световно известни информационни платформи, като: SCOPUS, ProQuest и EBSCO бази данни.


Кандидатствайте сега:

Основните документи, които трябва да подадете при кандидатстване са:

  1. Попълнена форма за кандидатстване
  2. Копие от дипломата с висша степен „Професионален бакалавър“ или „Бакалавър“
  3. Копие от IELTS сертификат за владеене на английски език или организиране на дата за входящ изпит по английски в корпус на ВУМ

Подробен списък с всички необходими документи открийте тук.
Съберете всички документи, сканирайте ги и ги изпратете на e-mail: admissions@vum.bg за обучение в град Варна или на office@iuc.bg за обучение в гр. София.

След като разгледаме Вашата кандидатура ще се свържем с Вас, за да Ви информираме за нашата обратна връзка.

Кандидатствай за стипендия