fbpx

Защо да избера Магистратура по международен туризъм във ВУМ?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, с повече от 20-годишна традиция да обучава и развива лидери в сферата на туризма и хотелиерството. Ние предлагаме една от малкото възможности за изучаване на международен туризъм в реална международна среда. Образователната програма се преподава изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University .

Дългогодишните усилия и активността на академичната общност на ВУМ неизменно водят до международно признание. През 2019 г. университетът за трета поредна година е класиран на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank, а магистърската програма по международен туризъм е на 15-то място в света в класацията на Eduniversal Best Masters за същата година.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и интерперсоналните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и трябва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Място на обучение

Варна

Език на преподаване

английски

Начало на учебния процес

октомври

Продължителност на обучението

3 - 4 семестъра (в зависимост от професионалното  направление и придобитата образователно-квалификационна степен на висше образование)

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите, решили да продължат своето образование в предлаганите от нас магистърски програми. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от бакалавърската им диплома и добро ниво на владеене на английски език.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Лекциите се провеждат в четвъртък и петък след 17:30 часа и събота от 9:00 до 17:00 часа. Програмата е направена в редовна форма, подходяща за работещи.

• Мениджмънт на туризма в мултикултурна среда (10 ECTS)
• Индустрия на гостоприемството в глобален контекст (10 ECTS)
• Маркетинг и управление на туристическата дестинация (10 ECTS)
• Методика на научните изследвания в туризма (10 ECTS)
• Защита на Дипломна работа (15 ECTS)
• Етични норми и проблеми в изследванията (5 ECTS)
• Научен английски език (10 ECTS)
• Приложен проект по международен туризъм (10 ECTS)
• Управление на риска в туризма (10 ECTS)
• Управление на проекти в международния туризъм (10 ECTS)
• Потребителско поведение в мултикултурна среда в туризма (10 ECTS)
• Управление на приходите в хотелиерството и туризма (10 ECTS)
• Дигитален маркетинг в туризма (10 ECTS)
• Финансов мениджмънт в туризма (10 ECTS)
• Сегментиране на пазара и позициониране в туризма (10 ECTS)
• Мениджмънт на иновациите в туризма (10 ECTS)
• Лидерство и управление на промяната в туризма (10 ECTS)
• Управленско счетоводство (10 ECTS)
• Управление на операциите (10 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Завършването на магистърска програма по международен туризъм във Висше училище по мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности за такива професионалисти. Нашите възпитаници се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма по целия свят. След успешното завършване на магистърската степен, те продължават своето професионално и кариерно развитие в туристически дружества и организации, транспортни компании и агенции, хотели и хотелски вериги, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт както в България, така и в чужбина.

ВУМ подготвя своите магистри за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00