fbpx

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА MBA ВЪВ ВУМ?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи MBA програма в България. Ние предлагаме една от малкото възможности за изучаване на  международен мениджмънт в реална международна среда. Образователната програма се преподава изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University .

Дългогодишните усилия и активността на академичната общност на ВУМ неизменно водят до международно признание. През 2019 г. университетът за трета поредна година е класиран на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank, а магистърската програма по бизнес администрация е на 5-то място в Централна и Източна Европа в класацията на Eduniversal Best Masters за същата година.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и интерперсоналните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и трябва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Място на обучение

Варна, София

Език на преподаване

английски

Начало на учебния процес

октомври/ февруари

Продължителност на обучението

3 - 4 семестъра
(в зависимост от професионалното  направление и придобитата образователно-квалификационна степен на висше образование)

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите, решили да продължат своето образование в предлаганите от нас магистърски програми. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от бакалавърската им диплома и добро ниво на владеене на английски език. В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

В зависимост от избрания корпус на обучение, лекциите се провеждат в четвъртък и петък след 17:30 часа и събота от 9:00 до 17:00 часа. Програмата е направена в редовна форма, подходяща за работещи.

• Управление на човешки ресурси в мултикултурна среда (10 ECTS)
• Управленско счетоводство (10 ECTS)
• Маркетинг на глобалния пазар (10 ECTS)
• Управление на операциите (10 ECTS)
• Стратегически мениджмънт (10 ECTS)
• Финансов мениджмънт (10 ECTS)
• Потребителско поведение и маркетинг на отношенията (10 ECTS)
• Етични норми и проблеми в изследванията (5 ECTS)
• Защита на Дипломна работа (15 ECTS)
• Лидерство и мениджмънт (10 ECTS)
• Бранд Мениджмънт (10 ECTS)
• Управление на проекти (10 ECTS)
• Управление на приходите (10 ECTS)
• Методика на научните изследвания (10 ECTS)
• Публични финанси (10 ECTS)
• Управление на иновациите (10 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.
• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)
МВА програмата дава възможност за специализация в определена област. За да завършат МВА със специализация, студентите трябва да преминат успешно през два специализирани модула в избрания сектор и да защитят дипломната си работа с тема в същата област. За стартирането на определена специализация е необходимо да се формира група от минимум 10 човека.

Области за специализация:
• MBA Project Management
• MBA Product Development Management
• MBA Health Sector Management
• MBA Marketing
• MBA International Finance
• MBA Human Resources

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Завършването на МВА програма дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности за такива професионалисти. Завършвайки MBA програмата във Висше училище по мениджмънт, вие не само сте практически подготвени за успешна професионална реализация в сферите на маркетинга и рекламата, финанси, счетоводство, човешки ресурси, а може да използвате натрупания опит и знания като отправна точка за заемане на по-високи управленски позиции във вашата област на професионално развитие. MBA дипломата отваря възможности за достигане до ръководни постове във всички сфери на бизнеса, като най-широка реализация завършилите MBA студенти намират в областите връзки с обществеността, реклама, продажби, маркетинг и събитиен мениджмънт.

ВУМ подготвя своите магистри за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59