Магистърски програми

За да бъдете успешни, вие трябва да мислите глобално, да виждате ясно цялата картина/ситуация. Магистърската степен е естественото израстване на всеки мениджър до главен изпълнителен директор. ВУМ има отличен опит и репутация в своите програми за следдипломно обучение. Ние сме готови да споделим опита си с вас. А вие готови ли сте за това?

Като пионери в академичните изследвания, свързани с част от иновациите и откритията за Източна Европа, нашите магистри черпят знания и опит директно от самите академици, провели съответните научни изследвания