vum-logo-header-BG

Информираме всички студенти на ВУМ, че стартира фаза 2 на проект „Студентски практики″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

В проекта могат да участват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Всеки студент може да кандидатства само за обяви, които са в професионалното направление, в което се обучава. Чрез този проект ще имате възможност да попаднете в реална работна среда и да натрупате ценен практически опит по Вашата специалност.

За успешно приключило се счита практическо обучение с продължителност, не по- малка от 240 астрономически часа. След приключване и отчитане на практиката, на студента се изплаща стипендия в размер от 600 лв.

Регистрацията става в информационната система на проект “Студентски практики” на следния адрес: http://praktiki.mon.bg/. За повече информация и възникнали въпроси, свързани с провеждането на практическото обучение, може да се обърнете към Татяна Христова на имейл tatyana.hristova@vumk.eu или в офис 11 в кампус Добрич.

By Admin