Курсове по Български език и Литература

Висше училище по Мениджмънт и ЧПГТП “Райко Цончев – гр. Добрич организират курсове по Български Език и Литература за подготовка на:

ДЗИ/матура/ след 12 клас

 кандидатстудентски изпити по форматите на различни ВУЗ

Oбучението е съобразено с актуалните изисквания на МОН за зрелостен изпит и кандидатстудентските програми на съответния ВУЗ и подготовката ще се извършва в малки групи по разработена от преподавателя текуща програма.

За ДЗИ са предвидени 80 учебни часа, а за ДЗИ и кандидатстудентски изпити 120 учебни часа от 01.10.2018 година до средата на месец май 2019 година.

Провеждането на часовете е съобразено със заетостта на зрелостниците в училище.

Таксата на един учебен час е 7/седем/ лева. Еднократното заплащане на курса за ДЗИ е 500/петстотин/лева,а на две вноски– 560/петстотин и шестдесет/ лева.

Еднократното заплащане на курса за ДЗИ и кандидатстудентски изпити е 780/седемстотин и осемдесет/ лева, а на две вноски 840/осемстотин и четиридесет/лева.

Курсистите ще се подготвят по предложени от преподавателя учебни материали.

Поетапно ще се провеждат писмени изпити.

водещ на курсовете за ДЗИ и кандидатстудентски изпити е г-жа Атанаска Георгиева – преподавател по Български Език и Литература в ЧПГТП “Райко Цончев”.

Гарантираме ви успешна подготовка и високи резултати!
Телефони за контакти и допълнителна информация: г-жа Атанаска Георгиева +359 899 840 009