fbpx

Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител”

За завършили висше образование до 2018 г. и настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии.

Успешно завършилите получават "Свидетелство за професионална квалификация «Учител»", което дава правоспособност за работа в съответната професионална област.

обучение по най-модерни образователни методи - обучение, базирано на решаване на проблеми, обучение чрез преживяване и базирано на опита, игрови методи;

обучение, внедряващо световно призната философия на образованието;

задължителна учебна практика, която се насочва и подпомага от водещи учители-наставници;

възможност на всеки участник в курса да получи удостоверение с присъдени кредити за участие в майсторски клас по избор без заплащане на такса.

В процеса на обучение на всеки участник в курса се осигуряват план-конспекти и други дидактически материали.

• Студентска книжка или Диплома за завършено висше образование;
• Молба по образец до Ректора на Висше училище по мениджмънт
• Бележка за внесена такса за обучение
• Две снимки

Срок за подаване на документи: 14 септември 2018 г.
Начало на обучението: 27 септември 2018 г.
Срок на обучение: 2 семестъра

Варна/Добрич

Форма на обучение: редовна (часовете се провеждат в удобно за работещи време)

Цена за редовна форма: по 400 лв. за 1-ви и 2-ри семестър и 10 % от МРЗ за издаване на свидетелство.

Форма на дипломиране: интегриран практико-приложен държавен изпит.


За контакти:
Силвия Колева
Моб. тел.: 0882 370 016
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Департамент за Модерни Обучителни Методи
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич
www.vum.bg

Банкова сметка:
Висше училище по мениджмънт
БАНКА: СИБАНК
IBAN: BG34 BUIB 9888 1048 1474 01
BIC: BUIB BGSF
Основание: ИТ ПРАКТИКУМ

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00