vum-logo-header-BG
За завършили висше образование до 2018 г. и настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии.

Успешно завършилите получават „Свидетелство за професионална квалификация «Учител»“, което дава правоспособност за работа в съответната професионална област.

обучение по най-модерни образователни методи – обучение, базирано на решаване на проблеми, обучение чрез преживяване и базирано на опита, игрови методи;

обучение, внедряващо световно призната философия на образованието;

задължителна учебна практика, която се насочва и подпомага от водещи учители-наставници;

възможност на всеки участник в курса да получи удостоверение с присъдени кредити за участие в майсторски клас по избор без заплащане на такса.

В процеса на обучение на всеки участник в курса се осигуряват план-конспекти и други дидактически материали.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Features_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“Thim_Button_Widget“][/siteorigin_widget]

За контакти:
Силвия Колева
Моб. тел.: 0882 370 016
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Департамент за Модерни Обучителни Методи
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич
www.vum.bg
Банкова сметка:
Висше училище по мениджмънт
БАНКА: СИБАНК
IBAN: BG34 BUIB 9888 1048 1474 01
BIC: BUIB BGSF
Основание: ИТ ПРАКТИКУМ

By Admin