Център за професионално обучение (ЦПО) към „Международен колеж“ ООД е един от малкото в региона, където може да получите обучение за корабен готвач на български или английски език.
Благодарение на изградените връзки и партньорства през годините ЦПО към „Международен колеж“ ООД работи активно с водещите компании, набиращи екипажи за международни плавания. Нашите обучаеми са сред предпочитаните служители за утвърдените работодатели и агенции в сферата на мореплаването.
Център за професионално обучение към „Международен колеж“ ООД, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерството на Образованието и Науката с лиценз № 200412151/ 2004 г. организира и провежда обучения в подготвителен и надграждащ курс за готвачи на круизни кораби от речното плаване на страни от Европейския съюз.

Необходими документи

Кандидатите за участие в курса трябва да представят диплома за завършено средно образование и медицинско свидетелство, удостоверяващо пригодност за работа като „Готвач”. Обучаемите, които успешно са завършили съответния подготвителен курс и преминали вътрешните изпити, получават от Центъра за професионално обучение към „Международен колеж” ООД Удостоверение за обучение по част от професия ''Готвач'' и Европас сертификат, валидни за страните от Европейския съюз.       

 

Сертификат

Курсистите получават Удостоверение за професионално обучение по част от   Професия „Готвач“, Специалност  „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и Европас сертификат.

  

 

Позиции

EXECUTIVE SOUS CHEF

SOUS CHEF

JUNIOR SOUS CHEF

PASTRY CHEF/BAKER

CHEF DE PARTIE

DEMI CHEF DE PARTIE

COMMIS DE CUISINE/ ASSISTANT COOK/ COOK PASTRY

GALLEY STEWARD / DISH WASHER/ UTILITY

Продължителност на обучението – от 3 до 15 дни по 8 учебни часа
Място на провеждане: Институт за кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт в гр. Варна/гр. Добрич
Цени
SOUS CHEF: 400 EUR
JUNIOR SOUS CHEF / PASTRY CHEF: 350 EUR
CHEF DE PARTIE: 300 EUR
DEMI CHEF DE PARTIE: 250 EUR
COMMIS DE CUISINE/ASSISTANT COOK: 200 EUR
GALLEY STEWARD / DISH WASHER/ UTILITY: 150 EUR

Преподавател

Информация

Курсът се провежда от Шеф Инструктор Деян Михайлов(Executive Chef)

За повече информация, тел: +359 878 852996 и
е-мейл: info@vum.bg