fbpx

Култура за устойчиво развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти (YU-CULT)

Водеща цел на проекта бе младите хора от Европа и Африка да се обединят около обща визия и активно участие в развитието на своите общности и региони чрез иницииране и реализация на местни културни проекти, като по този начин се установят нови възможности за справяне с младежката безработица.
Преки участници в проекта бяха 30 младежи и 13 младежки работници, които се включиха в тридневен семинар в южноафриканската столица Йоханесбург през м. ноември 2013 г., както и в петдневна младежка академия, която се проведе в гр. Добрич през м. юни 2014 г.

Младите хора имаха възможност не само да се опознаят, но и да дискутират теми, свързани с ролята на културата, използването на социални медии, планирането, управлението и финансирането на културни проекти. Дебатите бяха базирани на презентации, представени от експерти от страните-партньори по проекта. Наученото по време на двата семинара бе приложено на практика в рамките на две пилотни активности с културен характер – международен младежки фестивал и видео-проект. Фестивалът даде поле за изява на талантите на младите хора, които представиха песни, танци, поезия и театър, както и своята кухня, приготвяйки традиционни ястия от родните си места по време на кулинарно изложение в рамките на фестивала. Младежите взеха участие и във видео-проект, резултат от който бе DVD със 16 интервюта, разказващи историите на млади хора, занимаващи се с креативни дейности, и споделящи своя опит, постижения, както и трудностите, които са срещнали по пътя си.

Финансираща програма : “Младежта в действие”

Продължителност : 01.10.2013 – 30.09.2014

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00