Курсове

"Висше училище по мениджмънт" организира курсове в различни сфери -  информационни технологии, икономика, маркетинг и др., водещите на курсовете са специалисти с международен опит. Най-концентрирани са чуждо-езиковите курсове по английски, в тях преподават българи специализирали дълги години в чужбина, както и британци или американски преподаватели.

Курс по немски език за начинаещи и напреднали

За повече информация може да видите тук

Обучение и работа в туристическата индустрия - Гърция и Кипър

Имате възможност да се включите в безплатно професионално обучение в две части - теоретична и практическа, в сферата на туризма. Теоретичното обучение е п английски език, сервитьорство и камериарство, и се провежда в България. А практическата част ще бъде "обучение на място", което ще продължи между 5 и 7 месеца в Гърция и Кипър. За повече информация посетете Обучение и работа в сферата на туризма в Гърция и Кипър.

Професионално-квалификационни степени

Учителите и ръководителите на образователни институции, желаещи да придобият професионално-квалификационна степен (ПКС от V-та до I-ва) вече могат да кандидатстват и в град Добрич. Организацията по подготовката и явяването на изпити се осъществява от Департамента за модерни обучителни методи (ДМОМ) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) чрез договорните отношения с Департамента за информация и повишаване на квалификация на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, Стара Загора.
Условията и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук.

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, (Обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието)
Раздел VI Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти oт НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 можете да изтеглите тук.

За прием на документи във ВУМ се заплаща такса от 15 лв.

Информация за таксите за придобиване на ПКС можете да намерите на: http://www.dipku-sz.net/pks/kandidatstvane-za-pks

Срокът за прием на документи е от 01.06.2017 до 30.07.2017 г.

Изпитите за съответните ПКС-та се провеждат в сградата на ВУМ в гр. Добрич.

Департаментът за модерни обучителни методи в град Добрич предлага и консултативни курсове за подготовка при кандидатстване за ПКС.

Лице за контакт за Добрич: маг. Силвия Колева:
Е-mail: silvi.valentinova@vumk.eu, dmom@vumk.eu
тел.: 058/ 655 645; 0882 370 016.
Адрес: гр. Добрич, ул.“България“ №3
Заявки за участие в курсовете можете да направите на Е-мейл: dmom@vumk.eu.

Консултативни курсове за подготовка за изпити за ПКС

Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт в партньорство с Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите към Тракийския университет, Стара Загора организират курсове за подготовка на учители, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен.

Повече информация на Консултативни курсове за подготовка за изпити за ПКС

Курс по английски език за начинаещи и напреднали - Добрич и Варна

Висше училище по мениджмънт в град Добрич организира курсове по английски език за възрастни и ученици през академичната 2016 – 2017 г. Курсовете се провеждат с оригинални учебници и мултимедия в сградата на Висшето училище, от преподаватели с дългогодишен опит в обучението по общ, бизнес и академичен английски.

Целогодишни курсове за ученици от 5 – 7 клас

От 07 ноември 2016 до 30 април 2017г.
100 учебни часа (45 минути)
Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 2 учебни часа, сутрин или следобед.
Целта на обучението е да насърчи интереса на учениците към английския език и да мотивира развитието на основните им езикови умения за слушане, говорене, писане и четене чрез забавни практически упражнения, игри и музика.
Цена: 420 лева (на 2 вноски) за обучение в група от 10 - 12 ученици
Оригиналните учебни помагала не са включени в цената на курсовете.
10% отстъпка от цената за втори член от едно семейство.

Курсове за гимназисти IELTS (International English Language Testing System) IELTS Academic; IELTS General Training

Курсът предлага практически упражнения и тестове за подготовка за IELTS – най-популярният тест по английски език в световен мащаб за тези, които планират да продължат обучението си или професионалната си кариера в друга държава. Нашите преподаватели ще Ви помогнат да разширите езиковите си познания и да се запознаете със структурата на теста и изпитните техники.
- от 07 ноември 2016 до 2 декември 2016г.
- от 9 януари 2017 до 2 март 2017г.
- от 6 март 2017 до 5 май 2017г.
40 учебни часа (45 минути) Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 2.5 учебни часа, сутрин или следобед.
Цена: 380 лева (на 2 вноски) за група от 6 – 7 ученици

Индивидуално обучение (минимален брой часове 25): 18 лева за 1 учебен час

Учебните помагала не са включени в цената.
10% отстъпка от цената на курса за втори член на семейство.

Курсове за подготовка за матура по английски език 2016 – 2017 г.

Курсът предлага индивидуален подход към всеки ученик и възможност за преговор, затвърждаване и развитие на езиковите знания чрез теоретична подготовка и практически тестове, насочени към основните изпитни компоненти на държавния зрелостен изпит по английски език. Учениците имат възможност да изберат един или няколко подготвителни модула, в зависимост от езиковите си нужди.
Курсът е организиран в 6 модула по 20 часа всеки и се провежда целогодишно: от 3 октомври 2016 до 13 май 2017г. с общ брой 120 учебни часа по 45 минути. Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 2.5 учебни часа, сутрин или следобед.
Записване за всеки следващ модул: до края на предходния месец.
Цена за един подготвителен модул: 120 лева за група от 6 – 7 ученици.
При записване за три и повече подготвителни модула, ученикът ползва 15% отстъпка от цената на обучението.
Индивидуално обучение (минимален брой часове 25): 15 лева за 1 учебен час
Учебните помагала не са включени в цената.

Английски за възрастни - начинаещи и напреднали

Модулно обучение на всички нива според индивидуалните нужди и предпочитания: Beginner, Elementary (A1), Pre-Intermediate(A2), Intermediate(B1), Upper Intermediate(B2). Всяко ниво се състои от два учебни модула.
Курсовете предлагат отлична възможност за развитие на уменията за общуване на английски език в ежедневни ситуации чрез разнообразни индивидуални и групови занимания.
Всеки модул се състои от 60 учебни часа - 3 пъти седмично по 3 учебни часа вечер. Максимален брой от 14 курсиста в група.
Модул 1 за всички нива:
- от 10 октомври 2016 до 25 ноември 2016 или от 20 февруари 2017 до 7 април 2017
Модул 2 за всички нива:
- от 5 декември 2016 до 10 февруари 2017 или от 18 април 2017 до 2 юни 2017
Цена за 1 модул: 250 лева

Фирмено обучение – предлагаме обучение съобразено с нуждите и изискванията на бизнеса

Цени: по договаряне
Оригиналните учебни помагала не са включени в цената на курсовете.
10% отстъпка от цената за втори член от едно семейство.
Контакти: vum.languageschool@gmail.com
Мобилен номер: 0885 398 643 или 0885 398 663

Курс за професионална квалификация учител

Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител” за:

• завършили висше образование до 2017 г.;
• настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии.

Успешно завършилите получават "Свидетелство за професионална квалификация «Учител»", което дава правоспособност за работа в съответната професионална област.

Обучение: във Варна/Добрич

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
• Студентска книжка или Диплома за завършено висше образование;
• Молба по образец до Ректора на Висше училище по мениджмънт
• Бележка за внесена такса за обучение
• Две снимки

Курсът се организира от Департамента за модерни обучителни методи /МОМ/
Срок за подаване на документи: 15 септември 2017 г.
Начало на обучението: 28 септември 2017 г.
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна (часовете се провеждат в удобно за работещи време) или дистанционна.
Цена за редовна форма: по 400 лв. за 1-ви и 2-ри семестър и 10 % от МРЗ за издаване на свидетелство.
Цена за дистанционна форма: по 600 лв. за 1-ви и 2-ри семестър и 10 % от МРЗ за издаване на свидетелство.

Форма на дипломиране: интегриран практико-приложен държавен изпит.

УЧЕБЕН ПЛАН

В рамките на курса ДМОМ предлага:

 • обучение по най-модерни образователни методи - обучение, базирано на решаване на проблеми, обучение чрез преживяване и базирано на опита, игрови методи;
 • обучение, внедряващо световно призната философия на образованието;
 • задължителна учебна практика, която се насочва и подпомага от водещи учители-наставници;
 • възможност на всеки участник в курса да получи удостоверение с присъдени кредити за участие в майсторски клас по избор без заплащане на такса.

В процеса на обучение на всеки участник в курса се осигуряват план-конспекти и други дидактически материали.

За град Добрич – ул. България 3, офис 30
Моб. тел: +359 882 370 016
E-mail:dmom@vumk.eu
За град Варна – ул. Оборище 13а, ет. 4, офис 401, Висше училище по мениджмънт

 

Курсове по английски език за възрастни и ученици
Езиковият курс се състои от 55 учебни часа и ще се провежда през делничните дни на седмицата от понеделник до петък.
Часове на провеждане: 09:30-13:45ч.

Групата се състои от външни посетители - ученици (след 9 клас), възрастни и студенти на "Висше училище по мениджмънт".
Цена на курса:250лв.
Стартиране на курса:07.09.2016г.
Край: 21.09.2016г.
Място на провеждане: гр. Добрич
Продължителност: 55 учебни часа през делничните дни на седмицата.
Часове на провеждане:
09:30 - 11:00 ч.
11:15 - 12:45 ч.
13:00 - 13:45 ч.

За да резервирате своите места се обадете на телефон 058/655-630 или 0885/398-650.
За допълнителна информация се свържете с отдел "Прием" гр. Добрич на admissions@vum.bg.

Специализации за учители и мениджъри на училища и детски градини

Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага повишаване на квалификацията под формата на специализация. Всяка специализация осигурява срещи с преподаватели от висше учебно заведение и допълнително обучение за обогатяване и надграждане на мениджърската и учителската компетентност.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВАЩИ И БЪДЕЩИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ за 2017/2018 г.:
1. Съвременни инструменти за ефективен мениджмънт на образователната институция-за действащи и бъдещи ръководители на училища и детски градини

МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕ:
• Образователен мениджмънт (Международна образователна политика; Икономика и маркетинг на образованието; Основи на управлението)
• Мениджмънт на човешките ресурси в училище (Психология на мениджмънта в образованието; Социология на образованието; Контроол и оценяване на човешките ресурси в образованието)
• Съвременният ръководител в образованието (Лидерско поведение на ръководителя; Организационна конфликтология и етика)
• Мениджмънт на промяната и Организационна култура
• Научно-педагогически изследвания

Необходими документи за записване:
Молба по образец
Копие от диплома за завършено висше образование
Декларация от работодател за известеност (ако специализантът работи)
Документ за платена такса за обучение
Краен срок за кандидатстване: 18 август 2017г.

За допълнителна информация:
Тел.: 058 655 618/645
Моб. 0882 370 016
E-mail: dmom@vumk.eu
Висше училище по мениджмънт
ул. България №3, гр. Добрич

Майсторски клас за учители и мениджъри в образованието
Курсът е отминал, предстои изготвяне на нова програма.
Синьо училище
Курсът е отминал, предстои изготвяне на нова програма за 2017 година.

Курс по немски език за начинаещи
Курсът е отминал, предстои изготвяне на нова програма за 2017 година.

Обучение на отдел Хотелско домакинство
Курсът е отминал, предстои изготвяне на нова програма за 2017 година.
Курс за екскурзовод
Курсът е отминал, предстои изготвяне на нова програма.
Курс по Психология на общуването
Курсът е отминал, предстои изготвяне на нова програма.
Курс по Английски език А1 - Аз мога повече
Курсът е отминал, предстои изготвяне на нова програма.

ИТ Практикуми за учители

Висше училище по мениджмънт,
Департамент за модерни обучителни методи
имат удоволствието да отправят покана за участие в
ПРАКТИКУМИ ЗА УЧИТЕЛИ
на следните теми:

1. “КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ”
Време за провеждане: 09-11.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за начални учители и учители по информатика и информационни технологии. Цели да даде основна подготовка за преподаване на предмета Компютърно моделиране в 3 и 4 клас. Ще бъдат разгледани основните възможности на визуалната програмна среда Scratch, както и създаване на интерактивност с Makey Makey. В процеса на обучение, учителите ще създадат дидактически материали към учебното съдържание. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност.
Краен срок за записване: 02.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 09.06.2017 г., Краен час: 16:00 часа на 11.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

2. “ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ”
Време за провеждане: 17-18.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с онлайн инструменти за създаване на електронен урок, възможности за оформяне и публикуване. В процеса на обучение учителите ще създадат електронно съдържание, подходящо за педагогическата им практика и ще имат възможност да го публикуват в сайт. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително готови дидактически материали в цифров вид (текст, видео, изображения, полезни връзки) във връзка с урок по специалността.
Краен срок за записване: 09.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 17.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 18.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

3. “GOOGLE ИНСТРУМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО”
Време за провеждане: 24-25.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с възможностите, които предоставя Google акаунта – работа в Google Drive, конферентни разговори, работа по споделени документи, карти, създаване и използване на формуляри и сайт, свързване с други приложения. В процеса на обучение, учителите ще използват възможностите на програмите към Google акаунта за учебни цели. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително създаден профил в google.bg.
Краен срок за записване: 16.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 24.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 25.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.


Заявка за участие: Заявка за участие във всеки един от практикумите се подава до 17.00ч. на посочената дата във формата на адрес: http://url.itbg.eu/423657. Заявки се приемат до запълване на група от 12 участници и при поне 5 записани курсисти! След обсъждане на кандидатурите, ДМОМ изпраща официална покана на включените в Практикума кандидати.
Практикумите се провеждат в сградата на Висше училище по мениджмънт в Добрич, като на всеки курсист се осигурява индивидуална работа на компютър. Желаещите могат да носят със себе си и собствени или служебни лаптопи.
Записалите се ще получат указания по имейл за предварителна подготовка. В края на практикума участниците ще имат изработени реални продукти, подходящи за педагогическата им работа.
Ще бъдат създадени фейсбук групи за продължаваща връзка и подкрепа. Успешното завършване на Практикума става чрез самостоятелно изпълнение на практическа задача и споделяне в групата.
Департаментът за модерни обучителни методи удостоверява успешното приключване на Практикума чрез Удостоверение за допълнително обучение и присъждане на кредити.

Такса за участие:
Таксата за участие за всяко обучение е в размер на 80 лв. Заплаща се след получено потвърждение за участие и не по-късно от 5 дни преди старта на Практикума по сметката на ВУМ.

Ръководител на Практикума: маг. Мария Кирилова
Повече за ръководителя: http://mkirilova.com/portfolio

Банкова сметка:
Висше училище по мениджмънт
БАНКА: СИБАНК
IBAN: BG34 BUIB 9888 1048 1474 01
BIC: BUIB BGSF
Основание: ИТ ПРАКТИКУМ


За контакти:
Силвия Колева
Моб. тел.: 0882 370 016
Е-мейл: masterclass@vumk.eu
Facebook: Департамент за модерни обучителни методи
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич
www.vum.bg

ЕЛЕМЕНТИ НА КУРСА

 • ХОРАРИУМ 260 часа
 • ЕЗИК Български
 • КУРС Курс-туризъм
bartender

ЕЛЕМЕНТИ НА КУРСА

 • ХОРАРИУМ 260 часа
 • ЕЗИК Български
 • КУРС Курс-туризъм
bartender

ЕЛЕМЕНТИ НА КУРСА

 • ХОРАРИУМ 260 часа
 • ЕЗИК Български
 • КУРС Курс-туризъм