Курсове

"Висше училище по мениджмънт" организира курсове в различни сфери - информационни технологии, икономика, маркетинг и др., водещите на курсовете са специалисти с международен опит. Най-концентрирани са чуждо-езиковите курсове по английски, в тях преподават българи специализирали дълги години в чужбина, както и британци или американски преподаватели.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА МОДЕРНИ ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ

Курсове по Български език и Литература

Висше училище по Мениджмънт и ЧПГТП "Райко Цончев" – гр. Добрич организират курсове по Български Език и Литература за подготовка на:

  • ДЗИ/матура/ след 12 клас
  •  кандидатстудентски изпити по форматите на различни ВУЗ

Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител”

За завършили висше образование до 2018 г. и настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии. Успешно завършилите получават сертификат, който дава правоспособност за работа в съответната професионална област.

ВЪВЕДЕНИЕ В СОФТУЕРНОТО ТЕСТВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Научете концепцията за QA SW и решете дали кариерата на тестер е подходяща за вас. Tози курс предоставя общ преглед на практиките, инструментите и техниките за определяне и оценка на качеството на софтуера по време на разработването, поддръжката и внедряването. Едноседмичен курс, стартира на 25.06.2018

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ ЗА ПРОХОЖДАЩИ

С този курс ние ще ви въведем в това изцяло ново направление на маркетинга, а именно Дигиталния маркетинг. То от своя страна има своите разклонения и техники на прилагане, като Социален маркетинг, Маркетинг на съдържанието, Email маркетинг, Маркетинг на представянето, Визуален Маркетинг и т.н. Едноседмичен курс, стартира на 19.06.2018

Курс за корабен готвач

Работната позиция „Корабен готвач“ се заема само от квалифицирано лице, което притежава Свидетелство за професионална компетентност, издадено от ИА „Морска администрация“. То се получава след успешно преминаване на специализирано обучение единствено в одобрени от ИА „МА“ за целта центрове сред, които е и ЦПО Международен колеж.

БАР-СЕРВИЗ ЗА КРУИЗНИ КОРАБИ

Този курс има за цел да получите основна подготовка за работа на круизен кораб като барман/сервитьор. Ще получите практически умения, които ще Ви помогнат да преминете успешно интервюто за кандидатстване. Над 50% от часовете са предвидени за практическа подготовка в професионалната среда на ЦПО Международен колеж. Теоретичните часове са съчетание на обучение в зала и самоподготовка.

Курс за готвачи на круизни кораби от речното плаване

Кандидатите за участие в курса трябва да притежават медицинско свидетелство, удостоверяващо  пригодност за работа като „Готвач”. Обучаемите, които успешно са завършили съответния подготвителен курс  и преминали вътрешните изпити получават Удостоверение за обучение по част от професия “Готвач“ и Европас сертификат,  валидни за страните от Европейския съюз.

КУРС ЗА КАМЕРИЕРКИ НА КРУИЗНИ КОРАБИ ОТ РЕЧНОТО ПЛАВАНЕ

Център за професионално обучение към „Международен колеж“ ООД организира и провежда обучения в подготвителен и надграждащ курс за камериери на круизни кораби от речното плаване на страни от Европейския съюз.

Целогодишни курсове за ученици от 5 – 7 клас

Целта на обучението е да насърчи интереса на учениците към английския език и да мотивира развитието на основните им езикови умения за слушане, говорене, писане и четене чрез забавни практически упражнения, игри и музика.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ И НАПРЕДНАЛИ

  •    Курсът е подходящ за ученици, студенти и възрастни
  •    Всеки курсист получава сертификат за придобито ниво на немски език

Английски език за начинаещи и напреднали

  •     Индивидуални и групови занимания.
  • Beginner, Elementary (A1), Pre-Intermediate(A2), Intermediate(B1), Upper Intermediate(B2).

Индивидуално обучение по английски език

  •    Минимален брой часове 25: 18 лева за 1 учебен час
  • Учебните помагала не са включени в цената. 10% отстъпка от цената на курса за втори член на семейство.

Контакти: vum.languageschool@gmail.com
Мобилен номер: 0885 398 643 или 0885 398 663

Фирмено обучение по английски език

  •     Предлагаме обучение съобразено с нуждите и изискванията на бизнеса
  • Цени: по договаряне
Контакти: vum.languageschool@gmail.com Мобилен номер: 0885 398 643 или 0885 398 663

Курсове за подготовка за матура по английски език 2016 – 2017 г.

Курсът предлага индивидуален подход към всеки ученик и възможност за преговор, затвърждаване и развитие на езиковите знания чрез теоретична подготовка и практически тестове, насочени към основните изпитни компоненти на държавния зрелостен изпит по английски език. Учениците имат възможност да изберат един или няколко подготвителни модула, в зависимост от езиковите си нужди.

Курсове за гимназисти IELTS (International English Language Testing System) IELTS Academic; IELTS General Training

Курсът предлага практически упражнения и тестове за подготовка за IELTS – най-популярният тест по английски език в световен мащаб за тези, които планират да продължат обучението си или професионалната си кариера в друга държава. Нашите преподаватели ще Ви помогнат да разширите езиковите си познания и да се запознаете със структурата на теста и изпитните техники.

Професионално-квалификационни степени

Учителите и ръководителите на образователни институции, желаещи да придобият професионално-квалификационна степен (ПКС от V-та до I-ва) вече могат да кандидатстват и в град Добрич. Организацията по подготовката и явяването на изпити се осъществява от Департамента за модерни обучителни методи към ВУМ заедно с Департамента за информация и повишаване на квалификация на учителите при Тракийски университет, Стара Загора.

Консултативни курсове за подготовка за изпити за ПКС

Департамент за модерни обучителни методи към ВУМ в партньорство с Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите към Тракийския университет, Стара Загора организират курсове за подготовка на учители, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен.

Повече информация на Консултативни курсове за подготовка за изпити за ПКС

Специализации за учители и мениджъри на училища и детски градини

Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага повишаване на квалификацията под формата на специализация. Всяка специализация осигурява срещи с преподаватели от висше учебно заведение и допълнително обучение за обогатяване и надграждане на мениджърската и учителската компетентност.

Обучение и работа в туристическата индустрия – Гърция и Кипър

Имате възможност да се включите в безплатно професионално обучение в две части - теоретична и практическа, в сферата на туризма. Теоретичното обучение е пo английски език, сервитьорство и камериарство, и се провежда в България. А практическата част ще бъде "обучение на място", което ще продължи между 5 и 7 месеца в Гърция и Кипър. За повече информация посетете Обучение и работа в сферата на туризма в Гърция и Кипър..

 


 

За контакти:
Силвия Колева
Моб. тел.: 0882 370 016
Е-мейл: masterclass@vumk.eu
Facebook: Департамент за модерни обучителни методи
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич
www.vum.bg

Банкова сметка:
Висше училище по мениджмънт
БАНКА: СИБАНК
IBAN: BG34 BUIB 9888 1048 1474 01
BIC: BUIB BGSF
Основание: ИТ ПРАКТИКУМ