vum-logo-header-BG
employability rate of VUM students

Щастливи сме да споделим с вас резултатите от Класацията на висшите училища в България за 2016 г. на Министерство на образованието и науката, в която фигурират и научните направления, по които работи Висше училище по мениджмънт. Радваме се да съобщим, че ВУМ се нарежда на челни места по редица важни показатели. Включително първо място в Индекс на намиране на работа, който ясно демонстрира, че нашите студенти безпроблемно намират професионална реализация след завършване.

employability rate of VUM students

Висше училище по мениджмънт е на второ място в страна по Научни изследвания в направление Администрация и Управление. Проучванията и научно-изследователската дейност стимулират развитието и обогатяването на академичната среда.

Scientific research index

ВУМ заема челните места за цитируемост в международната научната база данни Scopus в двете основни направления на училището – Администрация и Управление, и Туризъм. Проучванията и трудовете на нашите преподаватели, са редовно публикувани в международни научни журнали и се радват на висок интерес.

Citing in Management journals

Citing in Tourism Journals

Висше училище по мениджмънт е в топ 3 на българските университети по брой чуждестранни студенти в направленията Администрация и Управление, и Туризъм. При нас студентите имат възможността да срещнат хора от различни националности и да обогатят социалната си култура.

number of international students in management at VUM

number of international students in Tourism at VUM

Благодарение на това, че преподаването във Висше училище по мениджмънт е изцяло на английски език, както и на международните ни партньорства, успяваме да се наредим сред първите места по международна мобилност в направление Туризъм. Нашите студенти участват в различни форми на студентска мобилност, включително стажове, бригади и международен обмен по програмите на Erasmus+.

International student mobility index

 

By Admin