fbpx

 

В случай че е приет (получи оферта) от ВУМ, студентът трябва да кандидатства за виза D, което включва три основни стъпки. Ако стриктно се следват детайлните инструкции, предоставени от екипа на отдел Прием на студенти към ВУМ, кандидатстването за виза ще бъде безпроблемно и бързо.

Подготвяне на следния набор от документи
От студента се изисква:

  • Да попълни, да разпечата и да подпише разширен формуляр за кандидатстване;
  • Да се сдобие с документ, удостоверяващ, че студентът има право да продължи образованието си във висше училище (университет) в страната, където е получил дипломата си за средно образование;
  • Да си извади медицинско (здравно) свидетелство, издадено най-рано един месец преди датата на подписване на разширения формуляр за кандидатстване (вижте стъпка Условно приемане);
  • Да представи копие от дипломата си за гимназиално (средно) образование + препис на всички оценки;

Забележка: Допълнителните документи, изброени в тази стъпка, трябва да бъдат преведени, легализирани и изпратени по имейл и по пощата до ВУМ.

След подаването на документите в Министерството на образованието и получаването на сертификат от същото, ВУМ изпраща оригиналните документи обратно на студента.

Регистриране и явяване на интервю за виза

След като получи всички документи, студентът трябва да се регистрира и да се яви на интервю в най-близкото българско посолство.

Забележка: Заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства в мястото на постоянно местоживеене на заявителя или в мисиите, акредитирани в държавата на постоянно местоживеене на кандидата. Лицата, които пребивават законно в трета страна, различна от страната на постоянното си местоживеене, могат, като изключение, да кандидатстват в тази трета държава, след като обяснят причините за това, и ако е гарантирано тяхното връщане в държавата на постоянно местоживеене.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×