vum-logo-header-BG

Съвместен международен семинар на тема „Съвременни акценти в бизнес мениджмънта” се провежда днес във Висше училище по мениджмънт – Варна.

Представители на академичния състав на елитния Техерански университет в Иран представят своите научни изследвания по актуални теми в сферата на управлението на бизнеса. Някои от презентациите са на тема „Ролята на социалните медии върху социалния капитал и качеството на живот, свързано със здравето”, „Идентифициране и приоритизиране на местните измерения на устойчивия маркетинг”, „Последствия от стила на токсично лидерство и дисфункционално поведение в организацията”, „Влияние на корпоративното предприемачество върху производителността на фирмата: посредническата роля в създаването на знания и умения” и много други.

Съвместното събитие е резултат от успешното сътрудничество между един от най-престижните университети в Близкия Изток, Университета в Техеран и Висше училище по мениджмънт.

Семинарът беше официално открит от Президента на Висше училище по мениджмънт доц. Тодор Радев и заместник ректора по научната дейност проф. Станислав Иванов. Програмата продължи с презентации на потенциала, дейностите и постиженията на Висше училище по мениджмънт и Университета в Техеран. Преподаватели от двата университета представиха свои изследователски проекти и научни разработки и обмениха идеи и академичен опит в сферата на бизнес мениджмънта.

Техеранският университет е най-старото висше училище в Иран, с висок престиж на световно ниво. Национални и международни класации го определят като един от най-добрите университети в Близкия Изток.  

Академичният състав на университета се състои от 1650 щатни и няколко стотин хонорувани преподаватели, които обучават 19 000 студенти и 13 000 докторанти. Университета включва и 6 колежа с общо 39 факултета в 7-те кампуса, разположени в градовете Техеран, Кум и Карадж, както и международния кампус  в Киш (на остров Киш). Университетът в Техеран, като основен изследователски университет в страната, предлага над 300 програми за следдипломна квалификация.

By Admin