От 8 ноември 2017, Висше училище по мениджмънт предлага нова съвместна програма с Казахски Хуманитарен и Юрисдически Иновативен Университет (KazHJIU), Казахстан. ВУМ и KazHJIU ще предлагат съвместно MBA програма за своите студенти.

Целта на програмата е обучаване на високо-квалифицирани професионалисти в сферата на бизнес администрацията. За повече информация моля свържете се с Отдел Международно Сътрудничество.