Съвместно обучение по менторство и иновации за повишаване устойчивостта на предприятията в сектора на гостоприемството

Приключи тридневното Съвместно обучение по менторство и иновации за повишаване устойчивостта на предприятията в сектора на гостоприемството, организирано от Висше училище по мениджмънт – Варна (ВУМ).

Програмата на обучението включваше иновациите, менторството, браншовото сътрудничество като ключови инструменти за постигане на устойчиво развитие в сектора на гостоприемството, основните предизвикателства и аспекти на тяхното въвеждане, както и човешкият фактор като неделима част от целия процес.

Бяха представени технологични иновации, пренасящи хотелиерството и ресторантьорството в новото хилядолетие за по-добро управление на бизнеса и обслужване на клиентите от информационната ера, сред които интерактивен софтуер, „умни“ автомати за различни услуги, дигитална връзка с персонала, конферентен туризъм и други.

Оживена дискусия предизвикаха клъстерните структури като благоприятна среда за взаимно менторство между различни организации. Акцент бе поставен върху предимствата на селския и кулинарен туризъм, основаващ се на специфичните за региона природни дадености, ястия и напитки, културни забележителности и възможности за активна почивка.

Обучението приключи с връчването на сертификати за участие на повече от 50 представители на сектора на гостоприемството и туризма от четирите държави-партньори – България, Албания, Гърция и Република Македония.

По време на събитието бяха създадени контакти между участниците, които формират основата на неформална мрежа от партньорски организации, фирми и научни среди. Те ще залегнат в концепцията на Партньорското споразумение за създаване на ХЕЛИКС мрежа, основаваща се на взаимно сътрудничество, обмяна на опит, знания и иновации за устойчиво развитие на сектора на гостоприемството в района на Балканите и Средиземноморието.

Събитието е част от проект ХЕЛИКС: „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани – Средиземно море“, който се финансира по Програма Interreg V-B Балкани – Средиземно море 2014-2020.

Повече детайли и програма на събитието могат да бъдат намерени на интернет страницата на проекта: http://www.helix-balkanmed.eu