fbpx

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

Създаване на център за електронно обучение към Висше училище "Международен колеж"

Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във ВУ „Международен колеж” (КИОСК)

ОП "Конкурентоспособност" 2007 - 2013

Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ

Европа за гражданите

Прилив на гражданство, прилив на законност

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59