fbpx

Граждани на Европейския съюз (ЕС)

Гражданите на Република България или на която и да било друга държава-членка на ЕС не се нуждаят от виза, за да кандидатстват и да се запишат в програмите за придобиване на образователно-квалификационна степен към ВУМ.

Граждани на държави извън ЕС, които са членки на Шенгенското пространство или притежатели на шенгенски визи

България има безвизов режим за притежателите на шенгенски паспорти или шенгенски визи. Те имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за срок от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да е необходимо да притежават българска виза за краткосрочен престой.

 

Гражданите на Руската федерация, Украйна, Молдова, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания и Грузия

Подлежат на облекчаване на визовия режим или с други думи, те минават през много опростена процедура за кандидатстване за виза, при която се изисква само международен паспорт и удостоверение за записване от приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, студентска карта или удостоверение за курсовете, които студентът ще посещава.

 

Граждани на страни извън ЕС

Виза за дългосрочно пребиваване тип D се изисква за всички бъдещи студенти – граждани на страни извън ЕС и Шенгенското пространство, които не подлежат на облекчаване на визовия режим (виж предходните раздели). Визата може да бъде издадена за срок до 6 месеца или до 1 година. Валидността на визата зависи от целта на престоя в България – завършване на бакалавърски или следдипломен курс на обучение, извършване на научни изследвания или студентски стаж.

За да получи разрешение за дългосрочно пребиваване, от лицето се изисква да удостовери, че:

  • Има уредено настаняване;
  • Има здравна застраховка;
  • Разполага с достатъчно средства за съществуване – достатъчно средства за покриване на ежедневните разходи, равняващи се най-малко на минималната работна заплата за страната за периода на пребиваване;
  • Не е било осъждано;
  • Е било прието от акредитиран български университет (висше училище);
  • Е било одобрено от Министерството на образованието и науката на България;

За по-подробна информация за визовите изисквания за обучение в България, моля посетете официалния сайт на Министерството на външните работи на Република България.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×