vum-logo-header-BG

Една от големите ИТ компании във Варна Taxback, стартира съвместно сътрудничество с “Висше училище по мениджмънт” за обучение на млади софтуерни специалисти в новата бакалавърска специалност “Софтуерни системи и технологии”. Тази инициатива e проект в отговор на все по-изострящата се липса на висококвалифицирани ИТ специалисти на трудовия пазар у нас.

Програмата дава възможност на настоящи и бъдещи студенти, записали се в специалността “Софтуерни системи и технологии” към ВУМ, да получават стипендии за обучение до 500 евро за семестър, както и възможност за платен стаж и работа в Taxback по време на следване.

Това без съмнение е изключително добра възможност за всички, които искат да изучват “Софтуерни системи и технологии”, имайки предвид факта, че към момента тече процес на валидация между ВУМ и дългогодишния им академичен британски партньор – университетът Cardiff Metropolitan за придобиване на двойна бакалавърска диплома (българска и британска) в съответната специалност.

Фокусът на обучението ще бъде върху най-актуалните програмни езици, операционни системи и управление на структури от данни, софтуерна архитектура и др. Самата програма се синхронизира ежегодно с други подобни програми на водещите технологични международни институти в САЩ. А всички преподавателите са доказани специалисти от ИТ сектора, както и авторитетни научни изследователи от областта на софтуерните технологии, в това число: главен отговорник по сигурността на данни (CISO), ИТ директори на британска и българска компания, управляващият директор на Global Institute for IT Management, единственият сертифициран с титла за “Ethical Hacker” в България и др.

Директорът на програмата по софтуерно инженерство на ВУМ – д-р Николай Райчев е най-цитираният автор в света в областта на квантовите изчисления за последните месеци според ResearchGate. Той е и единственият български учен получил покана да бъде лектор в областта на компютърните науки от най-голямата професионална организация в света с основна цел развитието на технологичните нововъведения и върховите постижения в полза на човечеството -“Институт на инженерите по електроника и електротехника” (IEEE).

By Admin