vum-logo-header-BG

В навечерието на най-светлия български празник Висше училище по мениджмънт обявява конкурс, посветен на словото и стремежа към знание и светли бъднини. „Оставам.БГ“ е призив към младите хора да учат, да знаят, да могат, да опознават близкото и далечното, родното и различното, да черпят с пълни шепи от света, но да останат да се развиват в България.

Целта на инициативата е да се даде възможност на млади таланти да покажат своите творчески умения и креативност пред професионално жури, както и да спечелят стипендия, с която да подпомогнат своето образование. За да заявят участие, кандидатите трябва да изпратят есе на тема „Моите 2 причини да остана да уча и да се развивам в България през 2020!“ и кратка видео визитка на имейл адрес info@vum.bg.

Изпратените материали трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Дължина на есето – между 500 и 1000 думи
  2. Видеовизитка – до 2 минути
  3. Език – английски
  4. Краен срок за участие – 24-ти юни 2020

Конкурсът е отворен както за български граждани, така и за чужденци, избрали България за своя втора родина.

Ръководството на Висше училище по мениджмънт предоставя три стипендии за победителите, съответно в размер на 1000, 500 и 250 евро, като призовава бизнес средите да се включат в инициативата с допълнителни награди по тяхна преценка. Защото „Оставам.БГ“ не е просто конкурс, това е мисия!

By Admin