vum-logo-header-BG

През месец ноември се проведе обучение на преподаватели от Италия, Гърция, Индонезия, Исландия, Ирландия, Филипините в рамките на проект „Изграждане на предприемачески екосистеми за добавяне на по-висока стойност във висшето образование и по-добра реализация след завършване“ (BEEHIVE), в който Висше училище по мениджмънт, гр. Варна (ВУМ) е водеща организация.

Домакин на семинарите и уоркшопите бе Университета Маркони, Италия. Сред темите на лекциите Онлайн обучение и преподаване, представяне на платформи за електронно обучение в рамките на университетите и работа по развитие на съдържание в такива. Сред практическата част на събитието бе и демонстрация на мултимедийното студио на университета домакин. Дигитален сторителинг за успешни предприемачи бе друга част от уоркшопите за участниците в срещата. След края на теоретичната и практическата част бяха връчени и сертификати от д-р Виолина Рачева преподавател в School of Business and Marketing към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) и ръководителят на Международен отдел към висшето училище – г-жа Христина Армутлиева.

Основната цел на проекта, който се финансира по програма Еразъм+ е да изгради устойчиви предприемачески екосистеми на университетска основа в партниращите си страни с участието на образователни институции, както и да подпомогне реализацията на пазара на труда на студентите. Друга обща цел е да подкрепи трансформацията на висшите училища в предприемачески университети – съобщават от ВУМ.

Проектът въвежда цял нов холистичен подход / модел на предприемаческите екосистеми, който вижда предприемачеството не само като индивидуални усилия, но и като процес на коопериране и създаване на синергични системи между различни заинтересовани страни. По този начин, чрез BEEHIVE висшите училища ще се ангажират и асоциират с широк кръг от външни заинтересовани страни, включително бизнес партньори, инвеститори, рисков капитал, социални предприемачи, политици.

By Admin