fbpx

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)

 

Проект ПРОФИЛ цели подобряване качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите. Акцентът е върху развитието на личностните умения за заетост и дигиталните компетенции, защото ориентират бенефициентите към дейности и сфери, които позволяват работа от дома, автономно работно време и самонаемане.
Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Създаване на  иновативна форма на социална услуга в общността и интегрирана подкрепяща услуга за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на семействата с деца с увреждания;
  • Подобряване на пригодността и мотивацията на бенефициентите за заетост чрез активиране на личностните и професионалните умения;
  • Валоризиране на потенциала и възможните като работна сила на хората, които се грижат за деца с увреждания;
  • Осигурена заетост за част от преките участници в проекта;
  • Промяна в негативните обществени нагласи и резервираното отношение на работодателите.
    Проектът е инициатива на Сдружение “Межуднароден институт по мениджмънт” – член на съвета на учредителите на Висше училище по мениджмънт и негов стратегически партньор.

Финансираща програма :OП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 ; процедура
BG05M9OP001-2.005 – Активно включване

Продължителност : 17.05.2017 – 16.01.2019

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00