fbpx

Инициатива за обучение и обмен за  устойчиви МСП в туризма на Балканите (HELIX)

 

Програма “Балкани-Средиземно море” 2014 – 2020 е едната от двете програми на ЕС за транснационално сътрудничество, в които България участва. Общата цел на програмата е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион.
Общо 384 проектни предложения бяха подадени по двете приоритетни направления на  първата покана на програмата в края на м. април, 2016г. От тях едва 276 достигнаха до етапа на техническа и финансова оценка на качеството. В началото на м. март, 2017г. бяха анонсирани и първите 37 одобрени проекта. В списъка от едва 17 селектирани проектни предложения в тематично направление “Предприемачество и иновации” попада и новата инициатива на Висше училище по мениджмънт – HELIX.

Проектът обединява общата визия на 6 организации от територията на програмния регион, сред които 4 висши училища, 1 клъстерна организация и 1 търговско-промишлена палата. Основната цел на проекта е да се повиши компетентността за изграждане на устойчив бизнес и иновации (особено сред малките и средни предприятия и предприемачи) в туристическия сектор на Балканите чрез създаване на общности за обучение и обмен, инструменти и съвместни образователни продукти, насочени към укрепване на специфични за сектора умения за устойчиво развитие и въвеждане на технологични и управленски иновации.

Финансираща програма : „Балкани-Средиземно море” 2014-2020

За повече информация: http://www.helix-balkanmed.eu/

 

 

 

 

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00