vum-logo-header-BG

Хранителни технологии в кулинарните изкуства

✔️ Хранителни технологии в кулинарните изкуства е иновативна специалност, която съчетава научен подход с практически умения и предоставя знания и компетенции в три области – технология на храните, кулинарни изкуства и бизнес умения. Това е уникална за българския и европейски пазар програма, която предоставя научни познания с фокус върху кулинарните процеси.

✔️ Студентите се запознават с теми, свързани с химия, физика и микробиология на храните, технология на кулинарните процеси, икономика и маркетинг в ресторантьорството и хранителната индустрия. Бъдещите кулинари-технолози ще съчетават практически опит в кухнята с наука и технология на храните, за да творят нови ястия и вкусови преживявания.

✔️ Програмата по Хранителни технологии в кулинарните изкуства ще ви даде задълбочени познания за храните и кулинарните процеси. Тя ще Ви помогне да разработите нови продукти, нови техники на готвене, ще развие сетивата Ви и ще Ви даде познания за работа с най-съвременни технологии и готварски техники. Обучението се извършва от водещи майстор-готвачи и учени-специалисти в различни области на химията, биологията, икономиката, мениджмънта, туризма и гостоприемството.

✔️ Основните акценти на програмата са:

  • Иновативно съчетание между кулинарни изкуства, технология на храните и бизнес подход;
  • Задълбочено познание върху процесите, които протичат при кулинарната обработка на храните и продуктите;
  • Креативен подход при създаване на нови храни, напитки, ястия и вкусови преживявания, които съблюдават принципите на здравословност, безопасност, естетичност и икономическа ефективност;
  • Изучаване на традиционни и авангардни технологии на кулинарна обработка посредством работа с най-модерно кухненско оборудване;
  • Запознаване с най-новите тенденции в кулинарията, здравословната кухня и културните аспекти на храненето;
  • Управленски подход при планиране на операциите в кулинарното производство и насърчаване на предприемачески дух;
  • Възможност за практически опит в рамките на платени летни стажове в реномирани партньорски бизнес организации в областта на ресторантьорството и хранителната индустрия.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Хранителни технологии в кулинарните изкуства е иновативна специалност, която съчетава научен подход с практически умения и предоставя знания и компетенции в три области – технология на храните, кулинарни изкуства и бизнес умения. Това е уникална за българския и европейски пазар програма, която предоставя научни познания с фокус върху кулинарните процеси.

Семестриална такса: 750 евро

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми можете да видите чрез бутона по-долу. 

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на програмата Хранителни технологии в кулинарните изкуства дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

✔️ Иновациите и творчеството в разработката на храни е ключов фактор за успех към променящите се потребителски тенденции и пазари. Специалността Хранителни технологии в кулинарните изкуства предоставя широка гама от компетенции и умения на бъдещите специалисти, което ги прави силно конкурентни в много сфери на професионална реализация като:

Кулинарни специалисти – технолози, които познават и владеят разнообразни кулинарни техники и имат богат практически опит в индустрията;
Експерти-технолози в хранителната индустрия;
Специалисти-консултанти в областта на храненето, храните и законодателството свързано с хранителната индустрия;
Продуктови мениджъри и маркетинг-експерти в областта на храните;
Специалисти по качество и безопасност на храните;
Експерти-изследователи в областта на храненето, с акцент създаване на нови храни, ястия, продукти и кулинарни техники;
Специалисти в областта на креативните индустрии, свързани с храните и храненето, включително медии, уеб-базирани платформи, културни събития и фестивали и пр.;
Предприемачи, собственици и управители на заведения за хранене и бизнес организации, свързани с производството, доставката, предлагането и консумацията на храни и хранителни продукти.
✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Истории на ВУМ Алумни

Учебна програма

Задължителни модули

• Приложна математика (5 ECTS)
• Информационни технологии (4 ECTS)
• Въведение в химията. Неорганична и аналитична химия. (6 ECTS)
• Въведение в органичната химия и химия на природните съединения. Биохимия. (6 ECTS)
• Въведение в мениджмънта и маркетинга (5 ECTS)
• Английски език (4 ECTS)
• Въведение в техническата механика, приложна електротехника и топлотехника (6 ECTS)
• Икономика и организация на производството на кулинарна продукция (4 ECTS)
• Процеси и апарати в кулинарното производство. Техническа безопасност (4 ECTS)
• Основи и физиология на храненето. Нутрициология. (5 ECTS)
• Системи, оборудване и технологично обзавеждане в ЦКП (6 ECTS)
• Учебна практика (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт

• Въведение в Биологията. Хранителна микробиология. (5 ECTS)
• Безопасност на храните и хранително законодателство (6 ECTS)
• Основи на кулинарната технология (6 ECTS)
• Технология на кулинарната продукция (5 ECTS)
• Английски език (4 ECTS)
• Органолептичен анализ (6 ECTS)
• Въведение в гостоприемството и кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (4 ECTS)
• Организация и технология на ЦКП (6 ECTS)
• Учебна практика. Практическо обучение в кулинарни обекти (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт

• Дизайн на ястия. Създаване на нови продукти. Иновации и креативност в кулинарните изкуства (6 ECTS)
• Управление на човешките ресурси и кариерно развитие (6 ECTS)
• Национални особености в храненето.Технология на българската национална кухня и международната кухня (6 ECTS)
• Технология на хляба, хлебните и сладкарски изделия (6 ECTS)
• Специализирани видове хранене.Технология на диетично детско и ученическо хранене (6 ECTS)
• Предприемачество и управление на проекти (4 ECTS)
• Електронна търговия и брандинг на кулинарната индустрия (4 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Дипломен проект (10 ECTS)
• Дипломантски семинар

Избираеми модули

Група 1 (1 от 2)
• Въведение в технологията и тенденциите на молекулярната кухня (4 ECTS)
• Антропология на храните (4 ECTS)

Група 2 (1 от 2)
• Технология на кулинарните изкуства (4 ECTS)
• Технология на продуктите от плодове и зеленчуци (4 ECTS)

Група 1 (1 от 3)
• Управление на операциите в ресторанта. F&B софтуер, счетоводство и ценообразуване (6 ECTS)
• Морска биология (6 ECTS)
• Бизнес приложения (6 ECTS)

Група 2 (1 от 2)
• Химия на храните (6 ECTS)
• Организация и управление на събития (6 ECTS)

Факултативни модули

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

  • Робономика (5 ECTS)
  • Компютърни мрежи (5 ECTS)