vum-logo-header-BG

На 2 юли 2019 г. в гр. Волос се състоя финалното събитие по проект ХЕЛИКС . Негови домакини бяха Департамента за планиране и регионално развитие към Университета в Тесалия. Участие взеха още проектните координатори на останалите 5 партньорски организации от Албания, България и Северна Македония.

Водеща цел на събитието бе да представи пред широката общественост постиженията на инициативата, ефектите за участващите партньорски организации и представляваните страни. Изборът на публика не бе случаен – макар туризмът да има ключова роля в икономиката на всички страни от балканско-средиземноморския регион, най-висок е неговият принос именно в Гърция. Това е и страната от целевия регион, която регистрира най-съществен напредък по отношение промотирането и въвеждането на подхода на устойчивото развитие, като все повече повишава видовете и броя на алтернативни форми на туристически продукти.

В програмата на форума бяха включени теми дискутиращи туризма, основан на преживяването, брандинг управление на дестинацията и алтернативните форми на туризъм. В следобедният панел пък се проведе отворен работен семинар, разглеждащ перспективите за международно сътрудничество в областта на устойчивия туризъм в балканско-средиземноморския регион.

Участие в конференцията взеха повече от 55 местни заинтересовани страни – вкл. студенти и преподаватели по туризъм, мениджъри и персонал на малки и средни предприятия от сектора на туризма, браншови организации и много други, работещи в сектора на гостоприемството или в негова полза.

Заключителната конференция за разпространение на резултатите се проведе в рамките на проект „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани – Средиземно море“ по Договор № BMP1/1.3/2616/2017, съфинансиран от Европейския съюз и националните бюджети на участващите страни.

By Admin