vum-logo-header-BG
vum-logo-header-EN

Група студенти от Руската президентска академия по национална икономика и публична администрация Москва заедно с колегите от Университет по Мениджмънт – Алмати от Казахстан преминаха през специално обучение във Висше Училище по Мениджмънт между 6-ти и 17-ти юли.

Сред преподавателите бяха доц. д-р Тодор Радев (Ректор на ВУМ) и проф. В. Благоев (Заместник-ректор на ВУМ). Групата посети фирми от Североизточна България и представители на местната власт. Студентите научиха повече за бизнес мениджмънта и маркетинговите практики в българските предприятия.

By Admin