Редовна форма на обучение

Редовната форма на обучение е подходяща за студенти, които могат да посещават лекции през работните дни на седмицата. Тя се състои от модули, с продължителност от 5 седмици всеки. Академичната година в редовната форма на обучение е съставена от 6 модула, а изпити се провеждат през петата последна седмица на модула. Този вид "модулно" обучение е съобразено с британската форма на обучение, поради академичното партньорство на „Висше училище по мениджмънт“ и Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

Предимство на модулното обучение се изразява в постоянното и често проверяване на знанията на студентите, в следствие на полагането на редовни изпити в края на всяка пета седмица от модула.


Задочна форма на обучение

Задочната форма на обучение изисква явяване на очни занятия (от по три седмици - през всеки семестър), след което студентите полагат изпити. Предоставят се и материалите за обучение.


Форма, адаптирана за работещи

Лекции с тази форма на обучение се провеждат единствено в корпуса на ВУМ в гр. Варна. Създадени са за хора, работещи на пълен работен ден, които могат да посещават лекции през втората половина на деня от 18.00 до 21.00 ч. Част от лекциите се състоят също и през почивните дни (уикенди).

Специалности с преподаване изцяло на английски език по програма за получаване на двойни дипломи

BSc (Hons) Business Information Systems

BSc (Hons) Software Systems and Technologies

BA (Hons) Business Administration

Master of Business Administration (MBA)

Master’s Degree in International Hospitality and Tourism Management (MSc)

Лекции с тази форма на обучение се провеждат единствено в корпуса на ВУМ в гр. Варна. Създадени са за хора, работещи на пълен работен ден, които могат да посещават лекции през първата половина на деня от 09.00 до 14.00 ч. Част от лекциите се състоят също и през почивните дни (уикенди).

Специалности с преподаване изцяло на английски език по програма за получаване на двойни дипломи

BA (Hons) Hospitality Management

BA (Hons) International Business Management


Индивидуално обучение

Удобна форма на обучение за студенти, които се прехвърлят от друг университет/висше училище и приравняват академичните години на ВУМ. Те са освободени от всички лекции и занятия на студентите с редовна форма на обучение, но са задължени да се явяват на предварително обявените дати за изпити. На всички студенти се предоставят материали за самоподготовка и обучение.