Форми на обучение

Висше училище по мениджмънт предлага следните форми на обучение:

Редовна форма

Редовната форма на обучение е подходяща за студенти, които могат да посещават лекции през работните дни на седмицата. Тя се състои от модули, с продължителност от 5 седмици всеки. Академичната година в редовната форма на обучение е съставена от 6 модула, а изпити се провеждат през петата последна седмица на модула. Този вид "модулно" обучение е съобразено с британската форма на обучение, поради академичното партньорство на „Висше училище по мениджмънт“ и Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

Предимство на модулното обучение се изразява в постоянното и често проверяване на знанията на студентите, в следствие на полагането на редовни изпити в края на всяка пета седмица от модула.

Специалностите с тази форма на обучение са:
Специалности с преподаване изцяло на английски език по програма за получаване на двойни дипломи

Специалности на български език:


Задочна форма на обучение

Задочната форма на обучение изисква явяване на очни занятия (от по три седмици - през всеки семестър), след което студентите полагат изпити. Предоставят се и материалите за обучение.

Специалностите, които предлагаме с тази форма на обучение са българските:

Форма, адаптирана за работещи

Лекции с тази форма на обучение се провеждат единствено в корпуса на ВУМ в гр. Варна. Създадени са за хора, работещи на пълен работен ден, които могат да посещават лекции през втората половина на деня от 18.00 до 21.00 ч. Част от лекциите се състоят също и през почивните дни (уикенди).

Специалностите, които предлагаме с тази форма на обучение са:

Специалности с преподаване изцяло на английски език по програма за получаване на двойни дипломи

Специалности на български език

Индивидуално обучение

Удобна форма на обучение за студенти, които се прехвърлят от друг университет/висше училище и приравняват академичните години на ВУМ. Те са освободени от всички лекции и занятия на студентите с редовна форма на обучение, но са задължени да се явяват на предварително обявените дати за изпити. На всички студенти се предоставят материали за самоподготовка и обучение.

Специалностите с тази форма на обучение са:

Специалности с преподаване изцяло на английски език по програма за получаване на двойни дипломи

Специалности на български език