vum-logo-header-BG

European Journal of Tourism Research (EJTR), издавано от Висше училище по мениджмънт – Варна (ВУМ) е единственото българско научно списание в областта на туризма, индексирано в най-голямата световна база данни за научни публикации Scopus. Scopus е изключително авторитетна система, в която след продължителен и стриктен процес на рецензия се приемат само най-качествените списания. Броят публикации в индексирани в Scopus списания се ползва като основен критерий за измерване на научната дейност в рейтинговата система на университетите в България. От 2016 г. списанието е включено и в другата голяма база данни за научни издания – Web of Science.

Редколегията на списанието включва над 50 учени от едни от най-реномираните висши училища от 26 държави на 5 континента. Съгласно световните научни стандарти, всички подадени ръкописи преминават процес на анонимно рецензиране, чрез което се гарантира максимална обективност и високо качество на публикуваните материали. За престижа на списанието говори фактът, че се приемат за публикуване едва около 15% от подадените статии.

Главен редактор на списанието е проф. Станислав Иванов – зам. ректор по научно-изследователската дейност на ВУМ. Той заема челно място по брой публикации, индексирани в световната база данни Scopus сред преподавателите по туризъм в България, както и по брой публикации и цитирания в базата на Google Scholar. Проф. Иванов е член на редколегиите на над 30 международни научни списания. Той е бил гост-преподавател в престижни университети във Великобритания, САЩ, Холандия, Португалия, Испания, Кипър, Франция, Швейцария и др.

С последното си 18-то издание, European Journal of Tourism Research отпразнува своята 10 годишнина. Поздравления на проф. Станислав Иванов и на цялата редколегия на списанието!

By Admin