vum-logo-header-BG

От 1 юни 2019 г., известното научно списание за изследвания в туризма European Journal of Tourism Research, публикувано от Висше училище по мениджмънт – Варна, е с отворен достъп. Досега публикациите бяха достъпни само за абонати и във водещите международни научни бази данни, но вече всички читатели могат свободно да изтеглят и споделят статии от уебсайта на EJTR (http://ejtr.vumk.eu).

European Journal of Tourism Research е първото англоезично академично издание в областта на туризма в България и има за цел да предостави платформа за обсъждане на теоретични и емпирични проблеми в сферата на туризма. Списанието включва публикации от всички области, свързани с туристическата индустрия, като управление на туризма, туристически маркетинг, социология на туризма, психология в туризма, туристическа география, политически науки в туризма, математика, статистика на туризма, туристическа антропология, култура и туризъм, информационни технологии в туризма и много други.

Списанието се индексира в световноизвестните научни бази данни Scopus и Web of Science (Emerging Sources Citation Index). Според Scopus, EJTR е най-високо класираното българско списание в областта на социалните науки.

Главен редактор на EJTR е проф. Станислав Иванов, заместник-ректор по научноизследователска дейност във ВУМ, а в редакционния екип на списанието участват признати в областта си учени от над 25 държави.

By Admin