Eurasian Doctoral Summer Academy 2018

От 3 до 9 септември в к.к. Албена се проведе докторантска научна конференция под наименованието Eurasian Doctoral Summer Academy (EDSA) 2018. Тя бе организирана от Варненският унивеситет по мениджмънт (VUM – https://vum.bg) с участници от Индия, Русия и Стопански факултет на СУ „Климент Охридски“.

В конференцията участваха студенти и преподаватели на Стопански факултет, сред които проф. д.ик.н. Георги Чобанов (ръководител на центъра за икономика и политика на Китай), асистент Любен Иванов, и студентките Ралица Иванова и Александрина Иванова.

По време на един от дните и проф. Чобанов представи своят доклад на  тема „Randomness Uncertainty and Ergodicity in Nature and Society: Towards a Sustainable Society Ethics in a Non-ergodic World“.

“EDSA 2018 беше изключителен опит за мен“ споделя един от докторантите, а именно Амбалика Сарма от Индия. “Това беше правилният тип платформа в началото на моят докторантски път. Представянето, което ми даде тоа научно събитие ще ми помогне неимоверно да завърша успешно моята докторантура. Също форматът на лятна академия, в която участват не само докторанти, но и научни ръководители и професори, го правят уникално събитие. Комуникацията с всеки един е изключително полезна. Силно препоъчвам EDSA на всички мои колеги. Надявам се да бъда част от тази лятна академия и догодина“.

В края на конференцията всички участници получиха и сертификат за участие в третата евразийска докторска академия.