Еразъм+ седмица за университетски служители

Седмица на обучение и ценен опит: това беше нашата Erasmus+ staff training седмица във Висше училище по мениджмънт. Тази година във фокус беше концепцията за развитие на Тhe entrepreneurial university (Предприемаческият университет). Участници от университети от Аржентина, Албания, Армения, Русия, Беларус, Казахстан и разбира се България, се събраха заедно да се обучават и да развиват уменията си, за да подпомогнат промяната към предприемачески университет в своите институции. Времето заедно бе също така време за разширяване и укрепване на сътрудничеството с университети-партньори, за споделяне на опит и добри практики, както и за създаване на добри професионални контакти.

Чрез Еразъм+ ВУМ кани всяка година служители от университети-партньори в Европа, предоствяйки им възможността да прекарат период на мобилност във ВУМ. Т.нар. входяща мобилност на служителите се счита за ключов елемент в процесите на интернационализация у дома, която е в основата на Стратегията за интернационализация на ВУМ.