vum-logo-header-BG

На 16.04.2019г. в гр. Волос (Гърция) стартира втората част на курс със смесена мобилност „Предприемачески умения за устойчиви предприятия от сектора на гостоприемството“.

Обучението е тридневно и привлича 35 представители на туристическия бранш от балканско-средиземноморския регион, които са заинтересовани от приемането на ангажимента за устойчиво развитие и въвеждането на иновативни решения в тази посока.

Домакин на събитието е Департамента за планиране и регионално развитие на Университета на Тесалия, а учебната програма и обучителните материали, на които се базира събитието са изготвени в рамките на проект HELIX: „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани- Средиземно море“, чийто водещ партньор е Висше училище по мениджмънт.

Курсът е планиран и се провежда като събитие от 2 части. В рамките на първата, привлечените 5-ма представители на ресторантьорския, хотелиерския и туроператорския бизнес от Варненския регион бяха включени в местно обучение, по време на което лектори на ВУМ представиха основополагаща теория и концепции в областта на предприемачеството, иновациите и устойчивото развитие. Фокусът във втората част на събитието е поставен върху практическите измерения при въвеждането на подхода на устойчивостта и неговото мултиплициране в бизнеса.

Курс „Предприемачески умения за устойчиви предприятия от сектора на гостоприемството“ със смесена мобилност в гр. Скопие ще бъде организиран отново през м. май за представители на стартиращите предприятия от сектора на гостоприемството.

By Admin