Нашите общежития в град Добрич предлагат настаняване в модерни едноспални и двуспални апартаменти, в които студентите споделят кухня и баня и тоалетна.

Цените за настаняване зависят от избрания тип апартамент:

Цените от 15 Септември до края на академичната година варират от 80 Евро до 180 Евро на месец.

За да бъдете настанени, вие първо трябва да резервирате своето помещение/легло като изпратите своята заявка за типа стая. Екипът на ВУМ отговарящ за общежитието ще се свърже с вас с цел доуточняване на всички детайли по него. След уточняване на детайлите студентите попълват и изпращат приложената регистрационна форма.
При настаняване студентите попълват също и регистрационна карта и протокол, както и се запознават с правилата за вътрешен ред, приложени тук.

 

Виж правилника за вътрешния ред на общежитието в Добрич

Виж формата за кандидатстване за настаняване

Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт:

Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
BIC / SWIFT: IABG BGSF
Банкова сметка в ЕВРО – IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05
Банкова сметка в лева – IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08
Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/
Сума: ……

При потвърждението за настаняване студентът трябва да заплати депозит, с който гарантира своя престой. Депозитът е в пряка зависимост от продължителността на престой и може да варира. Всички студенти са задължени да уведомят отдел „Прием“ минимум 5 работни дни преди датата на пристигане с точен час.


Депозит за 4 месеца престой – 300 Евро
Депозит за 10 месеца престой – 600 Евро

При напускане на общежитията мениджърът на общежитието трябва да впише датата на заминаване в приложената адресна карта, както и да удостовери липсата на всякакви задължения към общежитието.
Студентите могат да се възползват от възможността да запазят своите стаи по време на лятната ваканция като заплащат всеки месец половината от тяхната редовна месечна вноска. По този начин те си гарантират запазването на същата стая за настаняване.

Галерия на нашето общежитие в град Добрич