vum-logo-header-BG
семинар

Семинар на тема „Устойчиво местно развитие чрез Общата селскостопанска политика (ОСП): възможности до 2020 г.“ ще се проведе тази седмица на дата 23 август 2016 г. (вторник) в град Добрич от 10:30 ч. на адрес: ул. „България“, № 3, етаж 2, зала 203.

22.08.2016 Това е първото от серията събития, които ще се проведат в рамките на Информационната кампания „ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна“ (Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион), изпълняна от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ в рамките на Договор № AGRI 2016-0198.

По време на форума ще бъдат дискутирани научените уроци и направените изводи от реализацията на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в периода 2007 – 2013 г., както и предприетите реформи, насочени към постигането на по-ефективна, по-справедлива и по-зелена ОСП в периода 2014 – 2020 г. Специално внимание ще бъде обърнато на новите моменти в политиката и нейното отношение към устойчивостта. Един от фокусите на форума ще бъде поставен върху икономическо развитие, задвижвано от общностите в рамките на ОСП през новия програмен период. Ще бъдат представени, също, възможности за съживяване на живота в селските райони и възможности за биологично земеделие в българо-румънския трансграничен регион.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Повече информация за програмата на семинара можете да намерите тук.

By Admin