vum-logo-header-BG

Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към Висше училище по мениджмънт – Варна с прием за група обучение по специалност „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ (единствената подобна бакалавърска програма в Източна Европа).

Обучението се провежда на английски език, а тези, които нямат достатъчно умения по езика ще могат да следват в подготвителен семестър или година. Обучението в кулинарната програма включва между 12 и 18 месеца (за целия срок на обучението) стаж, осигурен от ВУМ и ИКИ в ресторанти с категоризация Мишлен  – една, две или три звезди, във Франция, Испания, Португалия, Холандия, Великобритания, Германия и др. За първи път миналата година бяха приети около 40 студенти, които вече провеждат своите стажове. Към момента студентите могат да избират между над 80 партньорски ресторанта, отличени с Мишлен звезди. По време на стажа студентите могат да достигнат до  над 2000 лева доход месечно – което се постига с помощта на заплата (според договора и работодателя) и Еразъм+ грант.
След успешно завършване, студентите ще могат да получат две дипломи – българска диплома и втора бакалавърска диплома от партньорски университет на ВУМ във Великобритания в избраната област на обучение.
Висше училище по мениджмънт обучава студенти от над 50 националности. От друга страна, 90% избралите специалност „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ са от България, a чуждестранните от далечни страни като Хондурас, Виетнам, Гватемала и Колумбия, както и от Русия, Украйна, Литва, Македония и др. Първата група студенти, която ще започне обучението си тази есен е вече запълнена. Обучението се провежда в малки групи – 20-24 студента. Сега се набират кандидати за втора обучителна група.
Всички от шеф инструкторите са чужденци (Испания, Полша, Мексико, Тайланд, Русия) и са натрупали опит в Мишлен ресторанти (например ресторантът отличен с три звезди Мишлен (Ален Дюкасс Луи XV, Монте-Карло) и други висококатергорийни ресторанти в Европа и Азия. Двама от тях са възпитаници на Френската академия за кулинарни изкуства „Кордон Блу“.
Създаването на ястия и практикуването на кулинарното изкуство е съчетано с редица други интересни обучителни модули. По време на обучението се залага на устойчивото готвене, съобразено със законите на природата. Студентите се учат да подбират правилно качествени продукти от местни производители и продукти според сезона. Те се запознават в детайли с отглеждането на култури в органична градина, където имат практически занятия. Те експериментират в специална лаборатория за изследвания и иновации. Не на последно място, програмата предвижда учебни пътувания – посещения на местни винарни, лов на трюфели, събиране на билки, посещения тематични пазари за подправки в Истанбул, фермерски пазари и др.

  • Стаж, осигурен от ВУМ и ИКИ в ресторанти с категоризация Мишлен  – една, две или три звезди, във Франция, Испания, Португалия, Холандия, Великобритания, Германия и др.
  • Над 80 партньорски ресторанта, отличени с Мишлен звезди.
  • Близо 90% от избралите специалност „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ са от България, a чуждестранните от далечни страни като Хондурас, Виетнам, Гватемала и Колумбия, както и от Русия, Украйна, Литва, Македония и др.
  • Всички от шеф инструкторите са чужденци (Испания, Полша, Мексико, Тайланд, Русия) и са натрупали опит в Мишлен ресторанти.

Крайният срок за кандидатстване e 15 август 2017 г.
За повече информация: 0885 398 663; admissions@vum.bg; www.vum.bg, www.culinaryartseurope.com

By Admin