Showing 1-10 of 287 results

Удължава се периодът на онлайн обучение

март 30, 2020

Във връзка със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България за удължаване срока на всички въведени противоепидемични мерки, Ви информираме, че периодът на онлайн обучение във Висше училище по мениджмънт ще продължи до 16 април 2020 …

До студентите на ВУМ, намиращи се на територията на Испания

март 26, 2020

Уважаеми студенти, Уверяваме Ви, че екипът на Висше училище по мениджмънт е в постоянна връзка с Посолството на Република България в Мадрид и следи актуалната информация. В телефонен разговор днес (26 март), от Министерство на външните работи на Република България …

На вниманието на всички студенти, участващи в мобилност с цел обучение или практика към март 2020 г.

март 20, 2020

Във връзка с усложнената обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и наложените ограничения за пътуване в Европа, молим да запазите спокойствие и да следвате предприетите мерки и наложените рестрикции в държавата на Вашето пребиваване. Екипът на Висше училище по мениджмънт …

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

март 13, 2020

Във  връзка с усложнената обстановка Ви информираме, че за периода от 16 до 28 март провеждането на учебни занятия ще бъде организирано онлайн. За същия период касите в кампусите на ВУМ във Варна и Добрич няма да работят със студенти. …

Стартира фаза 2 на проект „Студентски практики”

февруари 26, 2020

Информираме всички студенти на ВУМ, че стартира фаза 2 на проект „Студентски практики″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. В проекта могат да участват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан …

ВУМ предоставя възможност за провеждане на семестър в Южна Корея

февруари 24, 2020

Студентите на Висше училище по мениджмънт  вече имат възможност да кандидатстват по програма за обмен и да проведат един семестър от обучението си в нашия академичен партньор Handong Global University (HGU), Република Корея. В рамките на програмата за обмен приемащият университет организира …

Студенти поставиха началото на кулинарното изложение „Food Innovation Exhibition” във ВУМ

февруари 23, 2020

Във Висше училище по мениджмънт – Варна се проведе първото кулинарно изложение “Food Innovation Exhibition”, което представи уникални кулинарни продукти и разработки на студенти от специалностите „Гастрономия и кулинарни изкуства“ и „Хотелиерство и кулинарни изкуства“. Като част от дисциплината „Иновации …

Учи в Япония по програма за обмен на магистри

февруари 19, 2020

Студентите, обучаващи се в магистърските програми на Висше училище по мениджмънт имат възможността да кандидатстват по програмата за обмен на NUCB Business School и да прекарат един семестър или цяла академична година в един от академичните ни партньори, а именно …

Креативност, иновации и „най-вкусните“ изпити

февруари 13, 2020

Ролята на практическото обучение за реализацията на кадри в туристическата индустрия Висше училище по мениджмънт – Варна планира първото кулинарно изложение “Food Innovation Exhibition”, което ще представи уникални кулинарни продукти и разработки на студенти от специалностите „Гастрономия и кулинарни изкуства“ и …

Партньори от 6 държави обединяват усилия за изграждане на междукултурни компетенции сред младите хора

февруари 11, 2020

В началото на месец април предстои да се проведе първата пилотна сесия по проект „Building Intercultural Competences“ (Изграждане на междукултурни компетенции), по който Висше училище по мениджмънт – Варна е в консорциум с представители от още 5 европейски държави. Идеята …